Nieuwe geneesmiddelen

Sinds 2016 vraagt de Mucovereniging toegang tot de nieuwe generatie geneesmiddelen voor mensen met muco, de zogenaamde CFTR-modulatoren. Het belang van deze nieuwe medicijnen staat buiten kijf, ze doen niet aan symptoombestrijding maar pakken de ziekte aan op het niveau van het basisdefect, namelijk het CFTR-eiwit.

 

De eerste modulator die op de markt kwam, Kalydeco, werd al terugbetaald maar een terugbetalingsregeling voor Orkambi en vervolgens Symkevi bleef uit. Er werden akkoorden gesloten in onze buurlanden, maar in België zat het dossier muurvast. Daarom besloten we om een petitie te lanceren onder de noemer Onbetaalbaar Onaanvaardbaar en de schrijnende situatie aan te klagen. We eisten dat de overheid en de producent Vertex hun verantwoordelijkheid namen door zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de terugbetaling van de nieuwe beschikbare geneesmiddelen. Daarnaast drongen we er op aan dat mensen met muco actief betrokken werden bij het beslissingsproces.

De centrale boodschap was duidelijk: iedere dag zonder akkoord was een dag waarop de gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen met muco nodeloos verder aftakelt.

Toen eind 2020 Frank Vandenbroucke minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd, kwam er een nieuwe dynamiek rond het dossier. De campagne Onbetaalbaar Onaanvaardbaar ging naar een hogere versnelling: mensen met muco en hun families schreven talloze brieven, getuigenissen verschenen in de media, politici stelden vragen in de Kamer… en we werden uitgenodigd voor een gesprek met het kabinet van de minister.

Op 26 februari 2021 kwam het verlossende nieuws, er was een akkoord. Vanaf 1 april 2021 worden Orkambi en Symkevi eindelijk terugbetaald voor zowat 600 Belgische mensen met muco die er voor in aanmerking komen.

 

Veertien dagen na de bekendmaking van het akkoord waren we te gast bij minister Vandenbroucke. Directeur Stefan Joris bedankte voor de doorbraak in naam van de Mucovereniging maar ook in naam van de 38.033 sympathisanten die onze petitie hadden ondertekend.

De Mucovereniging is er zich van bewust dat ondanks deze doorbraak er nog heel wat mensen in de kou blijven staan. We vroegen de minister dan ook om samen verder te werken aan de toegang tot deze en andere levensbelangrijke medicijnen zoals Kaftrio. Minstens 38.033 mensen rekenen op zijn en ons engagement.

De belangrijkste stappen en gebeurtenissen van de campagne Onbetaalbaar Onaanvaardbaar vind je terug op onze tijdslijn. Wil je meer weten over de verschillende modulatoren en hun werking dan kan je onze Facebook live-sessie herbekijken met dokter François Vermeulen of kan je terecht op deze pagina.

Aan de hand van de tijdslijn hieronder kan je de geschiedenis van dit dossier op een overzichtelijke manier doorlopen. We werken deze tijdslijn regelmatig bij.

Onbetaalonaanvaardbaar
2022
05/2022

Beslissingen over de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen in het vooruitzicht

Beslissingen over de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen in het vooruitzicht

Op woensdag 4 mei kreeg minister van Volksgezondheid Vandenbroucke een reeks parlementaire vragen voorgeschoteld over de terugbetaling van diverse CFTR-modulatoren, de nieuwe generatie geneesmiddelen voor mensen met mucoviscidose. Kamerleden Kathleen Depoorter (N-VA), Robby De Caluwé (Open VLD) en Sophie Rohonyi (Défi) vroegen de minister om een stand van zaken. Lees er hier mee over.

04/2022

Veel succes!

Veel succes!

In de april editie van ons magazine Asem zorgden we voor een bijlage met betrekking tot het terugbetalingsdossier van KaftrioAlle ogen zijn gericht op de onderhandelende partijen. Vanuit de Mucovereniging wensen we hen oprecht alle SUCCES toe met het bereiken van een akkoord. Want falen is echt geen optie. Het wachten heeft lang genoeg geduurd. Lees hier alles over de actie. 

03/2022

Kaftrio: een boodschap van solidariteit uit Nederland

Kaftrio: een boodschap van solidariteit uit Nederland

Terwijl wij in België nog steeds wachten op een akkoord, hebben onze Nederlandse buren met muco toegang tot Kaftrio sinds 1 januari 2022.

Maartje vertelt hoe het medicijn haar leven heeft veranderd. Ze hoopt dat mensen met muco in België snel hetzelfde mogen ervaren.

De wettelijke procedure en de termijnen worden dan misschien wel gevolgd in ons land maar dat is een magere troost wanneer je vandaag snakt naar adem.

Bekijk de getuigenis van Maartje hier.

03/2022

Kaftrio voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar stap dichterbij

Terwijl er sinds eind juli 2021 een terugbetalingsprocedure loopt voor Kaftrio voor mensen met muco ouder dan 12 jaar met minstens één F508del mutatie, heeft de fabrikant Vertex nu ook een dossier ingediend voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar met minstens één F508del mutatie.

Daarmee maakt de fabrikant gebruik van een aanpassing van de regelgeving die voortaan (sinds 1 januari 2022) toelaat dat een fabrikant een procedure voor terugbetaling kan indienen voor een nieuwe doelgroep terwijl er al een procedure loopt voor een andere doelgroep. Dat was niet mogelijk in het verleden. Vanuit de Mucovereniging staan we achter deze ontwikkeling omdat de terugbetaling van Kaftrio voor kinderen op deze manier sneller kan gebeuren. Hoe sneller de procedure start, hoe sneller een akkoord kan worden bereikt. De indiening van het dossier gebeurde op 14 februari 2022.

Opgelet: aan de lengte van de procedure zelf is niets gewijzigd. Die bestaat nog steeds uit 180 dagen met een maximale verlenging van 120 dagen voor de prijsonderhandelingen.

En voor alle duidelijkheid: de reeds lopende terugbetalingsprocedure voor mensen met muco vanaf 12 jaar met minstens één F508del mutatie wordt niet onderbroken door de indiening van het nieuwe dossier. Die procedure loopt gewoon verder en bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid in de fase van de prijsonderhandelingen.

01/2022

Kaftrio: een boodschap van solidariteit uit Frankrijk

Kaftrio: een boodschap van solidariteit uit Frankrijk

Ondertussen zijn meer dan 180 dagen verstreken sinds de indiening van een dossier voor terugbetaling van Kaftrio in België. Terwijl mensen met muco in onze buurlanden toegang hebben tot dit medicijn, blijven Belgische patiënten achter in onzekerheid. In Frankrijk wordt Kaftrio terugbetaald sinds 1 juli 2021. Audrey is een Française met mucoviscidose. Bekijk hier haar getuigenis.

01/2022

Kaftrio: vragen voor de minister in het parlement

Kaftrio: vragen voor de minister in het parlement

Op dinsdag 18 januari vormde de terugbetaling van Kaftrio het onderwerp van een debat in de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van het federale parlement. Verschillende volksvertegenwoordigers vroegen minister Vandenbroucke om een stand van zaken. In zijn antwoord op de vragen liet de minister weten begrip te hebben voor het grote ongenoegen bij de patiënten en ouders en gaf hij aan het geneesmiddel zo snel mogelijk beschikbaar te willen maken. Lees er hier meer over.

2021
12/2021

België omsingeld

België omsingeld

Het is zo ver. België is volledig omringd door landen waar er een terugbetalingsregeling bestaat voor Kaftrio. Ons land loopt opnieuw achter.

Op 9 december kwam het nieuws uit Nederland dat Kaftrio wordt terugbetaald voor mensen met muco vanaf twaalf jaar met een dubbele F508del-mutatie of met één F508del-mutatie plus een zogenoemde minimale functie mutatie. En dit vanaf 1 januari 2022.

Nederland sluit zich daarmee aan bij een groep van 24 Europese landen(*) waar Kaftrio ook al toegankelijk is voor mensen met muco. We feliciteren onze noorderburen met dit succes maar kunnen niet aanvaarden dat wij opnieuw achteraan in de wachtrij staan.

Elke dag zonder Kaftrio is een gemiste kans voor een gezonder en langer leven voor mensen met muco.

De procedure in België loopt en zou moeten landen in het voorjaar van 2022. We roepen nogmaals alle betrokken partijen -het bedrijf Vertex en onze minister van Volksgezondheid in het bijzonder- op om snel tot een akkoord te komen. Mensen met muco zijn het wachten beu. Mucoviscidose wacht immers niet.

(*) de akkoorden in de verschillende landen kunnen verschillen voor wat betreft de groep van mutaties die in aanmerking komen, de leeftijd van de doelgroep, de terugbetalingsmodaliteiten, enz.

11/2021

Sophie heeft een belangrijke boodschap

Sophie heeft een belangrijke boodschap

Iedereen in de mucowereld kijkt reikhalzend uit naar de komst van Kaftrio. Terwijl de terugbetalingsprocedure loopt, tikt de klok voor mensen met muco genadeloos verder. Elke dag zonder Kaftrio is een gemiste kans voor hun gezondheid. Sophie weet wat Kaftrio kan betekenen voor iemand met muco. Bekijk hier naar haar getuigenis.

11/2021

Europese goedkeuring Kaftrio voor kinderen

Op 12 november ontvingen we het bericht dat de Commissie Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) een positief advies gaf voor het op de markt brengen van de triple combinatietherapie Kaftrio voor kinderen van 6 tem 11 jaar die minstens één F508del mutatie hebben. Lees er hier meer over.

09/2021

Kaftrio, waar staan we?

Kaftrio, waar staan we?

In de septembereditie van ons ledenmagazine brachten we een stand van zaken omtrent het terugbetalingsdossier voor Kaftrio. Op pagina 12 van Asem geven we een update.

Laatste update: