Informatie, educatie en vorming

Relevante en correcte informatie geven is een belangrijke doelstelling van de Mucovereniging. Elke levensfase brengt vragen en onzekerheden met zich mee voor de persoon met muco en diens gezin.

Zo roept de diagnose van mucoviscidose bij een lid van een gezin heel wat vragen op. Maar ook jongeren en volwassenen met mucoviscidose staan voor talrijke uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt. Dat vraagt doelgerichte en specifieke informatie.

Ons brochure-rek bevat een ruim assortiment boekjes met algemene en thematische informatie, die we blijven actualiseren. Onze brochures zijn gratis verkrijgbaar.

Via ons tijdschrift Asem, deze website en Facebookpagina bieden we niet alleen de meest recente informatie, maar spelen we ook in op de actualiteit en brengen we nieuws heet van de naald.

Nieuwe technologieën helpen om mensen met muco en hun familie nog meer te betrekken bij onze activiteiten. Zo startten we de voorbije jaren met het livestreamen van bepaalde evenementen en zetten we rond verschillende mucogerelateerde thema’s Facebook Live-sessies op.