Samenwerken over de grenzen heen

Op wereldvlak speelt België al lang een belangrijke rol in de strijd tegen muco. Eén van de eerste internationale wetenschappelijke congressen vond plaats in ons land. Medewerkers van de Mucovereniging, de mucocentra en kinesisten spelen een vooraanstaande rol in heel wat Europese projecten. Zo kan langzaam maar zeker de kwaliteit van de mucozorg en het leven van mucopatiënten over heel Europa verbeterd worden. Natuurlijk leren wij door die internationale samenwerking zelf ook heel wat bij, wat de zorg hier zeker ook ten goede komt.

Cystic Fibrosis Europe (CFE), de Europese koepelorganisatie, groepeert nationale mucoverenigingen uit 39 landen, waaronder België. CFE bevordert en ondersteunt patiëntgericht onderzoek, bevordert de beste zorg vanuit het perspectief van de patiënt, vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van mensen met muco in Europa, informeert de nationale mucoverenigingen en ondersteunt uitwisseling tussen deze verenigingen en zorgt voor ondersteuning op maat van haar leden.

Laatste update: