Studentenjob

Een centje meepikken of wat ervaring opdoen tijdens een vakantiejob is een leuk idee. Je informeert je best op voorhand even, want er zijn wel een aantal regels waar je best rekening mee kan houden zodat je jouw kinderbijslag niet verliest.

Woon je in het Vlaamse Gewest? Vanaf 1 januari 2019 werd de uitbetaling van de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid. De kinderbijslag werd omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Voor Brusselaars verandert er voorlopig echter nog niets. Pas vanaf 2020 zal er voor hen overgeschakeld worden naar een nieuw systeem.

We lichten hieronder eerst kort toe wat een studentenjob kan betekenen voor je kinderbijslag/groeipakket. Nadien gaan we in op de gevolgen die een studentenjob kan hebben indien je een integratietegemoetkoming en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming (21+) ontvangt. We bespreken ook kort de mogelijke impact voor je belastingen.

Vlaanderen

Er is recht op het groeipakket zonder voorwaarden tot en met de maand waarin je 18 jaar wordt. Tussen 18 en 21 jaar mag je maximaal 475 uur per jaar werken als student zonder dat dit een impact heeft op het basisbedrag van het Groeipakket. Bovendien betaal je dan verminderde sociale bijdragen.

Als je een student hoger onderwijs bent en je werkt via een gewoon contract (of je werkt met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, maar je betaalt toch volledige sociale bijdragen), dan mag je per maand niet meer dan 80u werken. Is dit wel het geval, dan verlies je voor die maand je basisbedrag.

Dezelfde regels gelden ook voor je zorgtoeslag (verhoogde kinderbijslag) als je na je 18 wil werken tijdens je studies. Je kan je zorgtoeslag/verhoogde kinderbijslag dus behouden als:

  • Je met een studentenovereenkomst niet meer dan 475 uur per jaar werkt
  • Je met een gewone arbeidsovereenkomst niet meer dan 80 uur per maand werkt

Heb je hier vragen over? Dan kan je best contact opnemen met jouw uitbetaler van het Groeipakket.

Brussel

Bijkomende kinderbijslag

Vanaf 1 september van het jaar waarin je 18 jaar wordt tot en met de maand waarin het 21 wordt, kan het recht op de bijkomende kinderbijslag bewaard blijven wanneer het werkt. Contacteer steeds tijdig je kinderbijslagfonds zodra je kind begint te werken. De medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid kan immers beslissen om de handicap opnieuw te evalueren!
In de onderstaande gevallen is het mogelijk om de kinderbijslag te behouden:

  • Je kind mag als jobstudent maximum 50 dagen per jaar werken
  • Als je kind een gewoon arbeidscontract heeft of als zelfstandige werkt, mag dit maximum 240 uren per kwartaal

Gewone kinderbijslag

Tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 wordt, behoudt je altijd het recht op kinderbijslag. Vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt, zijn er voorwaarden verbonden aan dat recht. Je dient vanaf dan vooral te letten op de periode waarin je aan de slag gaat als je de gewone kinderbijslag wil behouden. Onderstaande tabel verduidelijkt dit:

1ste,

2de en 4de kwartaal

Je mag maximum 240 uren werken
Zomervakantie Je mag een onbeperkt aantal uren werken op voorwaarde dat je na de vakantie verder
studeert
Laatste
zomervakantie
Als je je studies stopzet of beëindigt, mag je maximum 240 uren werken

 

Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bv. geen bezoldigde feestdagen). Als je niet meer dan 475 uur per jaar werkt, betaal je verminderde sociale bijdragen.

Studeert je kind niet verder na het secundair onderwijs, dan eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mogen zij hoogstens 551,89 euro bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende. De werkuren worden gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever.

Pas op: dit geldt enkel voor de gewone kinderbijslag, niet voor de bijkomende!

 

Tegemoetkomingen voor volwassenen (21+)

Als je als 21-plusser een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt, mag je in principe maximum 3 maanden werken voor er iets van je tegemoetkoming afgetrokken wordt. Als je alleen in de zomervakantie werkt, met een studentenovereenkomst, kan je dus zonder problemen je tegemoetkoming behouden.

Anders is het als je in de loop van het jaar af en toe eens werkt. Werk je bijvoorbeeld elke zaterdag, dan heb je op een jaar in principe maar 52 dagen gewerkt. Er wordt echter gekeken naar de maanden waarin je aan de slag ging en niet naar de dagen die je effectief werkte. In dit geval zou het willen zeggen dat je 12 maanden gewerkt hebt en je dus je tegemoetkoming kwijtraakt.

Fiscale gevolgen van een studentenjob

Een studentenjob doen kan ook een aantal fiscale gevolgen hebben. Als je niet meer dan 12.657,14 euro (brutobedrag, na afhouding van sociale bijdragen) verdient, dan hoef je zelf geen belastingen te betalen. Dit bedrag geldt enkel indien je geen andere belastbare inkomsten hebt en je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte.
Verder blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je in een tweeoudergezin niet meer dan 6.942,5 euro bruto verdient of als je in een éénoudergezin niet meer dan 8.792,5 euro bruto verdient. Kinderen die een erkende handicap hebben, mogen nog meer verdienen. De bovenstaande bedragen gelden enkel indien je geen andere bestaansmiddelen hebt én indien je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte. Wees waakzaam, want een kind minder ten laste hebben kan een groot verschil met zich meebrengen voor je belastingen!

Heb je vragen omtrent de fiscale aspecten van studentenarbeid? Neem dan zeker eens contact op met de FOD Financiën (02/57 25 757). Voor meer algemene informatie over studentenarbeid neem je contact op met je vakbond, studentendienst of interimkantoor. Je vindt eveneens informatie op https://www.mysocialsecurity.be/student. Daarnaast kan je je raag uiteraard ook bespreken met de sociaal werker van je mucocentrum of onze collega’s van de Dienst Families en Volwassenen met muco (02/61 32 719).

Laatste update:

Misschien wil je lezen

accumsan mattis leo ultricies consectetur elit. Praesent nec id porta. libero neque.