Neonatale screening

In 2019 wordt neonatale screening op mucoviscidose voor het hele land ingevoerd. De totstandkoming van een systematisch opsporingsbeleid of neonatale screening is een basisvoorwaarde om kinderen met muco zo snel mogelijk te laten genieten van de gespecialiseerde zorg die ons land aanbiedt. Door hen tijdig de nodige zorg te verlenen, kan groeiachterstand, ondervoeding en onherstelbare longschade vermeden worden.

Het beleidsvoorstel stond al lang op ons politieke verlanglijstje. Midden 2016 lanceerde de Mucovereniging een petitie voor de invoering van neonatale screening op mucoviscidose. Aan beide zijden van de taalgrens kreeg de petitie een grote politieke weerklank. De Mucovereniging werd in het Vlaams parlement uitgenodigd om haar standpunt te verduidelijken. Hierop volgde een parlementaire resolutie voor de invoering van neonatale screening op mucoviscidose die door alle partijen ondersteund werd. We gingen ook in gesprek met de bevoegde commissieleden van het Franstalige gemeenschapsparlement. Dit leidde tot de aanname van een resolutie aan Franstalige zijde die ook hier een brede politieke steun genoot. In de loop van 2019 worden beide resoluties officieel in beleid omgezet.

In Vlaanderen ging de screening reeds van start vanaf 1 januari 2019. Aan Franstalige zijde hanteert minister Alda Greoli september als streefdatum voor de invoering. Ook minister De Block kondigde in de loop van vorig jaar reeds aan dat 2019 het jaar wordt waarin de politieke voornemens m.b.t. het screeningsprogramma geconcretiseerd zullen worden. We kunnen dus concluderen dat alle betrokken overheden vandaag op dezelfde lijn staan en dat ieder kind in ons land binnenkort toegang zal krijgen tot de screening.

Zit je nog met vragen omtrent de neonatale screening op mucoviscidose die in Vlaanderen werd ingevoerd? Meer info vind je terug op aangeborenaandoeningen.be.

Laatste update: