Journalisten kunnen steeds contact opnemen met onze communicatieverantwoordelijken voor een reactie/interview met iemand van de Mucovereniging of personen en familieleden met muco. Ook voor meer informatie over mucoviscidose kan steeds met ons contact opgenomen worden.