Journalisten kunnen steeds contact opnemen met onze communicatieverantwoordelijken voor een reactie/interview met iemand van de Mucovereniging of personen en familieleden met muco. Ook voor meer informatie over mucoviscidose kan steeds met ons contact opgenomen worden.

Buiten de kantooruren kan je als journalist contact opnemen met de Mucovereniging via 0456 11 07 65.