Gezinsvakanties voor zieke kinderen

Vind je het niet evident om zelfstandig op reis te gaan met je zieke kind? Met het VOSOG-vakantiefonds , Beyond the Moon, Villa Max en Villa Rozerood zijn er vier mooie initiatieven die je kunnen helpen om (samen) met je kind met muco op vakantie te gaan.

Het VOSOG-vakantiefonds

Kinderen en jongeren kunnen naast onze fondsen gebruik maken van het VOSOG-vakantiefonds. Het VOSOG-vakantiefonds is een initiatief van VOSOG (Vlaamse Oud-Scout en Oud-Gidsen) in samenwerking met de Belgische scouts- en gidsenbewegingen en onder beheer van de Koning Boudewijnstichting.

Het VOSOG-fonds is beschikbaar voor kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar. Je kan er een aanvraag indienen voor een jeugdbewegingsvakantie, zoals een scouts-, gidsen-, KLJ- of Chirokamp. Aanvragen voor gezinsvakanties komen ook in aanmerking.
Voor sportkampen en taal- of andere stages kan je geen beroep doen op dit fonds.

De vakantie moet doorgaan tijdens schoolvakanties en in het kalenderjaar waarin je de aanvraag indient. Er geldt een voorrangsregeling voor de oudste groepen en kinderen die recht hebben op een studiebeurs of gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Per kind of jongere bedraagt de toelage maximum 300 euro voor een jeugdbewegingsvakantie en 200 euro voor een gezinsvakantie. Deze toelage kan de volledige kostprijs van de vakantie dekken of een aanvulling vormen op andere bronnen van financiering. Jaarlijks kan je één aanvraag indienen.
Voor 2019 kan je je aanvraag tot 14 april 2020 indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting of via het contact center (02/500.45.55 of proj@kbs-frb.be).

Beyond the Moon

Beyond the Moon ijvert er sinds 2005 voor om gezinnen met een ziek kind die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden de kans te geven om een fijne vakantie te beleven in een aangepaste omgeving. De mensen achter dit initiatief wil deze kinderen de mogelijkheid bieden om gelukkige momenten te beleven, ver van hun dagelijkse zorgen en de ziekenhuiscontext.

Er zijn acht selectiecriteria om gebruik te kunnen maken van een vakantie met Beyond the Moon:

 1. De leeftijd van het zieke kind ligt tussen de 3 en 18 jaar.
 2. Het kind lijdt aan een langdurige ernstige ziekte.
 3. Het kind verlangt naar een vakantie samen met zijn/haar directe familie (ouders, broers en zussen).
 4. Het kind moet fysiek in staat zijn om de reis te kunnen maken en ten volle ervan te genieten. Een schriftelijke medische toestemming van de behandelende arts is een absolute vereiste.
 5. Een Beyond the Moon-vakantie geldt slechts éénmalig voor het zieke kind en alle gezinsleden die op eenzelfde adres wonen.
 6. Heeft het gezin al een familievakantie van meer dan één nacht gratis aangeboden gekregen door een andere liefdadigheids- of wensorganisatie, dan komt het gezin niet in aanmerking, tenzij die gezinsvakantie minstens vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden.
 7. De hoge verzorgings- en andere medische kosten, ingevolge de ziekte van het kind, zijn een aanzienlijke financiële last voor de familie.
 8. Alle gezinsleden, het zieke kind inbegrepen, moeten gedekt zijn door een reis- en medische verzekering, toegekend door de mutualiteiten of de nationale ziekteverzekering of door een lokale en erkende verzekeringsmakelaar. Eventuele extra verantwoorde uitgaven worden door Beyond the Moon terugbetaald, mits voorafgaand overleg en goedkeuring.

Om een kind of een gezin aan te melden voor een vakantie, surf je eerst naar de website van Beyond the Moon. De tijdspanne tussen de nominatie, de selectie en de realisatie van de gezinsvakantie kan variëren van 14 dagen tot 2 maanden of soms langer. De precieze duur is afhankelijk van de medewerking van het medische team in het ziekenhuis, de behandelingen en de medische toestand van het kind, de familiale omstandigheden, de beschikbaarheid bij de vakantiepartner, de speciale medische vereisten of andere specifieke noden.

Voor meer informatie over Beyond the Moon en hun vakanties kan je terecht op hun website.

Villa Max

Villa Max biedt gezinnen met een ongeneeslijk, mogelijk levensbedreigend, ziek kind een ontspannen en kosteloze vakantie aan. Zo zorgt men er mee voor dat het gezin nog eens “gewoon gezin” kan zijn en dat ze samen kunnen genieten van leuke activiteiten.

De organisatie neemt de kosten van het verblijf en verschillende leuke activiteiten (pretparkbezoek, cinema, kinderanimatie, bbq, …) op zich.

Villa Max werkt samen met Casa Ametza, dat bestaat uit 6 ruime en gezellige vakantiehuisjes die allen rolstoeltoegankelijk zijn en aangepast aan verschillende zorgnoden. Deze huisjes zijn gelegen in het park van Brasschaat, waar veel mogelijkheden zijn om je te amuseren, zoals zwemmen (op 50m), wandelen, fietsen, een uitstap naar Antwerpen, dagelijkse kinderanimatie, ….

Wat zijn de belangrijkste toelatingscriteria om te kunnen genieten van een heerlijke gezinsvakantie bij vzw Villa Max?

 • Een ongeneeslijk of levensbedreigend ziek kind in het gezin
 • Een attest van een dokter die de ziekte bevestigt.
 • Het ziek kind mag niet jonger zijn dan 4 jaar en ouder dan 16
 • Woonachtig zijn in België of Nederland

Tijdens het verblijf kunnen de gezinnen rekenen op ondersteuning, zowel van professionele zorgverleners als van een netwerk van vrijwilligers.

De (zorg)noden worden op voorhand besproken. Het team zorgt voor de nodige hulpmiddelen. Deelname aan de voorgestelde activiteiten is vrijblijvend.

Heb je een vraag of wens je meer info, kan je contact opnemen met Yves Bisschops via yves.bisschops@vzwvillamax.be of  0486 44 27 60. Meer informatie kan je vinden op www.villamax.be.

Villa Rozerood

Villa Rozerood wil een omgeving bieden waar gezinnen een aangepaste infrastructuur én een geïndividualiseerde zorgondersteuning vinden en dit zowel voor hun zieke als gezonde kind(eren) als voor henzelf. Dit maakt het mogelijk voor gezinnen om even rust in te bouwen of op adem te komen, wat opvang te vinden of gewoon begeleid vakantie te kunnen nemen. Villa Rozerood biedt dit alles aan in een niet-gemedicaliseerde maar toch op zorg gerichte omgeving.

Je kan er als gezin terecht met een (zwaar) zorgbehoevend kind tussen 0 en 18 jaar, wanneer je nood hebt aan een adempauze in gezinsverband. Dit wil zeggen dat je kind een ernstige of levensbedreigende ziekte en/of ernstige beperkingen heeft, herstellend is van een ernstig (verkeers)ongeval, ex-premature baby is, …

Villa Rozerood stelt zichzelf tot opdracht het welzijn van elk lid van het gezin, ook ouders en brussen te bewaken door hen een zo zorgeloos mogelijk verblijf aan te bieden en hen te laten genieten van en met elkaar. In de vakantieperiodes en weekends is de Villa voorbehouden voor gezinnen. Er kunnen 7 tot 8 kinderen met hun familie terecht. De directie van Villa Rozerood hanteert een voorrangsboekingsbeleid op basis van een aantal criteria, waarbij o.m. de zorggraad een belangrijke rol speelt.

Villa Rozerood waarborgt een volledige hotelfunctie voor respijt-, opvang- en/of vakantieverblijf. De zorg die wordt aangeboden is een totale zorg, zowel fysiek, emotioneel als sociaal, en wordt gegarandeerd door een op totale zorg gerichte omkadering. Daarnaast zorgt het medisch team er steeds voor dat de veiligheid van zorg gegarandeerd wordt. Het zorgenkind verblijft gratis, de andere leden van het gezin betalen een bijdrage per dag. Villa Rozerood biedt een aantal recreatieve en educatieve activiteiten en mogelijkheden, naast een volledige hotelservice. Door het aanbieden van veilig spelmateriaal met een professionele omkadering wil men een “bijna-thuis-atmosfeer” creëren, ver weg van de sfeer van het ziekenhuis.

Zo wordt er bijvoorbeeld voorzien in:

 • binnen- en buitenspelmateriaal zoals bordspelen, PC, spelconsoles, fietsen, tafeltennis,…
 • een brussenwerking voor de schaduwkinderen, via samenwerking met vrijwilligers en/of externen
 • de organisatie van activiteiten voor gezinnen
 • toeristische informatie op maat van de gezinnen en groepen

Als je graag wil verblijven in Vila Rozerood, dan kan je het aanmeldingsformulier opvragen bij  zorgcoördinator Chantal D’Hondt (chantal.dhondt@villarozerood.be – 0475 89 27 80 – 058 42 20 24).

Ook de beschikbare periodes kunnen per mail worden opgevraagd en geboekt. De toewijzing van verblijfsperiodes gebeurt op basis van het aanvraagdossier. De reservatie is definitief wanneer het bevestigingsformulier ondertekend terugbezorgd wordt.

Meer informatie kan je vinden op de website van Villa Rozerood.

Laatste update: