Gezinsvakanties voor zieke kinderen

Vind je het niet evident om zelfstandig op reis te gaan met je zieke kind? Met het VOSOG-vakantiefonds , Beyond the Moon en Villa Max zijn er drie mooie initiatieven die je kunnen helpen om (samen) met je kind met muco op vakantie te gaan.

Het VOSOG-vakantiefonds

Kinderen en jongeren kunnen naast onze eigen fondsen ook gebruik maken van het VOSOG-vakantiefonds. Het VOSOG-vakantiefonds is een initiatief van VOSOG (Vlaamse Oud-Scout en Oud-Gidsen) in samenwerking met de Belgische scouts- en gidsenbewegingen en onder beheer van de Koning Boudewijnstichting.
Het VOSOG-fonds is beschikbaar voor kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar. Je kan er een aanvraag indienen voor een jeugdbewegingsvakantie, zoals een scouts-, gidsen-, KLJ- of Chirokamp. Aanvragen voor gezinsvakanties komen ook in aanmerking.
Voor sportkampen en taal- of andere stages kan je geen beroep doen op dit fonds.
De vakantie moet doorgaan tijdens schoolvakanties en in het kalenderjaar waarin je de aanvraag indient. Er geldt een voorrangsregeling voor de oudste groepen en kinderen die recht hebben op een studiebeurs of gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
Per kind of jongere bedraagt de toelage maximum 300 euro voor een jeugdbewegingsvakantie en 200 euro voor een gezinsvakantie. Deze toelage kan de volledige kostprijs van de vakantie dekken of een aanvulling vormen op andere bronnen van financiering. Jaarlijks kan je één aanvraag indienen.
Voor 2019 kan je je aanvraag tot 14 april 2020 indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting of via het contact center (02/500.45.55 of proj@kbs-frb.be).

Beyond the Moon

De vzw Beyond the Moon ijvert er sinds 2005 voor om gezinnen met een ziek kind die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden de kans te geven om een fijne vakantie te beleven in een aangepaste omgeving. Beyond the Moon wil deze kinderen graag de mogelijkheid bieden om gelukkige momenten te beleven, ver van hun dagelijkse zorgen en de ziekenhuiscontext.

Er zijn acht selectiecriteria om gebruik te kunnen maken van een vakantie met Beyond the Moon:

 1. De leeftijd van het zieke kind ligt tussen de 3 en 18 jaar.
 2. Het kind lijdt aan een langdurige ernstige ziekte.
 3. Het kind verlangt naar een vakantie samen met zijn/haar directe familie (ouders, broers en zussen).
 4. Het kind moet fysiek in staat zijn om de reis te kunnen maken en ten volle ervan te genieten. Een schriftelijke medische toestemming van de behandelende arts is een absolute vereiste.
 5. Een Beyond the Moon-vakantie geldt slechts éénmalig voor het zieke kind en alle gezinsleden die op eenzelfde adres wonen.
 6. Heeft het gezin al een familievakantie van meer dan één nacht gratis aangeboden gekregen door een andere liefdadigheids- of wensorganisatie, dan komt het gezin niet in aanmerking, tenzij die gezinsvakantie minstens vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden.
 7. De hoge verzorgings- en andere medische kosten, ingevolge de ziekte van het kind, zijn een aanzienlijke financiële last voor de familie.
 8. Alle gezinsleden, het zieke kind inbegrepen, moeten gedekt zijn door een reis- en medische verzekering, toegekend door de mutualiteiten of de nationale ziekteverzekering of door een lokale en erkende verzekeringsmakelaar. Eventuele extra verantwoorde uitgaven worden door Beyond the Moon terugbetaald, mits voorafgaand overleg en goedkeuring.

Om een kind of een gezin aan te melden voor een vakantie, surf je eerst naar de website van Beyond the Moon. De tijdspanne tussen de nominatie, de selectie en de realisatie van de gezinsvakantie kan variëren van 14 dagen tot 2 maanden of soms langer. De precieze duur is afhankelijk van de medewerking van het medische team in het ziekenhuis, de behandelingen en de medische toestand van het kind, de familiale omstandigheden, de beschikbaarheid bij de vakantiepartner, de speciale medische vereisten of andere specifieke noden.

Voor meer informatie over Beyond the Moon en hun vakanties kan je terecht op hun website.

Villa Max

Villa Max is een organisatie die gezinnen met een ongeneeslijk, mogelijk levensbedreigend, ziek kind een ontspannen en kosteloze vakantie aanbiedt. Villa Max zorgt er mee voor dat het gezin nog eens “gewoon gezin” kan zijn en dat ze samen kunnen genieten van leuke activiteiten.

De organisatie neemt de kosten van het verblijf en verschillende leuke activiteiten (pretparkbezoek, cinema, kinderanimatie, bbq, …) op zich.

Villa Max werkt samen met Casa Ametza, dat bestaat uit 6 ruime en gezellige vakantiehuisjes die allen rolstoeltoegankelijk zijn en aangepast aan verschillende zorgnoden. Deze huisjes zijn gelegen in het park van Brasschaat, waar veel mogelijkheden zijn om je te amuseren, zoals zwemmen (op 50m), wandelen, fietsen, een uitstap naar Antwerpen, dagelijkse kinderanimatie, ….

Wat zijn de belangrijkste toelatingscriteria om te kunnen genieten van een heerlijke gezinsvakantie bij vzw Villa Max?

 • Een ongeneeslijk of levensbedreigend ziek kind in het gezin
 • Een attest van een dokter die de ziekte bevestigt.
 • Het ziek kind mag niet jonger zijn dan 4 jaar en ouder dan 16
 • Woonachtig zijn in België of Nederland

Tijdens het verblijf kunnen de gezinnen rekenen op ondersteuning, zowel van professionele zorgverleners als van een netwerk van vrijwilligers.

De (zorg)noden worden op voorhand besproken. Het team zorgt voor de nodige hulpmiddelen. Deelname aan de voorgestelde activiteiten is vrijblijvend.

Heb je een vraag of wens je meer info, kan je contact opnemen met Yves Bisschops via yves.bisschops@vzwvillamax.be of  0486 44 27 60. Meer informatie kan je vinden op www.villamax.be.

Laatste update:

Donec sed tristique Praesent in luctus facilisis Aenean ultricies at