Belangenverdediging

Van bij haar ontstaan in 1966 was belangenverdediging voor mensen met muco en hun families één van dé speerpunten van de Mucovereniging. Als je muco hebt, word je geconfronteerd met heel wat financiële, sociale en administratieve vragen en hindernissen. Ook moet je soms opboksen tegen een aantal extra muren en grenzen.

De Mucovereniging wil elke jongere en volwassene met muco en zijn of haar familie helpen om hindernissen te overbruggen die zij op hun weg met muco tegenkomen. Tezelfdertijd voeren wij actie om de toegang tot de zorg en tot een kwaliteitsvol leven maximaal te garanderen voor alle mensen met muco in ons land.