Transplantatie

Wanneer een doorgedreven behandeling met intraveneuze antibiotica, kinesitherapie en aerosollen niet meer volstaan en de longen te sterk aangetast zijn, kan een longtransplantatie de kansen en levenskwaliteit van mensen met muco drastisch verbeteren.

In België vinden jaarlijks een honderdtal longtransplantaties plaats. Ongeveer 15% daarvan gebeuren bij mensen met muco voornamelijk in 2 transplantatiecentra: UZ Leuven en HUB Erasme Brussel. 14% van de Belgische mucopatiënten heeft een longtransplantatie ondergaan. Niet alleen de overlevingscijfers na longtransplantatie (na 5 jaar 89% en na 10 jaar 75%) zijn hoopgevend maar ook de longfunctie stijgt spectaculair wat een zeer grote verbetering van de inspanningscapaciteit en levenskwaliteit met zich meebrengt. 28% van de mucopatiënten gaan na een longtransplantatie terug naar school of aan het werk.

Maar toch zijn mensen met muco na de transplantatie niet ‘genezen’. Hoewel muco niet kan opduiken in de nieuwe longen, blijft de ziekte gevolgen hebben in de andere organen,zoals het spijsverteringsstelsel. Ook de nieuwe longen en bijkomende behandelingen kunnen vragen en problemen met zich meebrengen.

Een langere overleving en betere levensverwachting zijn de meest voor de hand liggende redenen om voor een longtransplantatie te kiezen. De hoop op een betere levenskwaliteit, minder beperkingen, minder longklachten en meer energie vormen de mogelijke voordelen verbonden aan een longtransplantatie.

Hiertegenover staat een groter risico op infecties na longtransplantatie en ook de nevenwerkingen van bepaalde behandelingen en medicijnen kunnen zwaar doorwegen na een longtransplantatie. Levenslange medicatie-inname tegen afstoting en regelmatige ziekenhuiscontroles behoren ook tot het pakket na een longtransplantatie maar voor mensen met mucoviscidose is dit “business as usual”. Transplantatie dient daarom gezien te worden als een levensverlengend redmiddel, maar niet als een definitieve oplossing.

Meer informatie over een longtransplantatie in het UZ Leuven (Nederlands) kan je hier lezen.

De Franstalige brochure van het Erasme-ziekenhuis lees je hier.

Laatste update: