Diabetes (Pancreas)

Muco heeft op zichzelf al een ernstige impact op het dagelijkse leven. Sommige mensen met muco ontwikkelen daarbovenop ook diabetes. In België gaat het om 15% van de personen met muco. Diabetes komt voor bij 4% van de kinderen met muco en bij 24% van de volwassenen (cijfers afkomstig uit het Belgisch Mucoregister 2016). Andere onderzoeken spreken zelfs over de helft van de personen met muco die ook diabetes zouden ontwikkelen. Het risico op diabetes neemt toe met de leeftijd, maar ook bij jongeren en zelfs kinderen komt mucogerelateerde diabetes voor.

De boosdoener is alweer het taai slijm dat de kanaaltjes in de pancreas verstopt. Hierdoor kunnen de pancreasenzymen moeilijker uit de pancreas stromen. Op den duur zorgt dit voor schade aan de pancreas zelf, wat de insulineproductie kan beïnvloeden.

Bovendien kampen mensen met muco met langdurige en weerkerende infecties. Die maken de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline.

Zeer kort samengevat: diabetici met muco hebben de eigenschappen van zowel type 1-diabetes, als van type 2-diabetes.

Meestal bestaat de behandeling uit het toedienen van een bepaalde soort insuline (er zijn meerdere varianten). Anders dan bij type 1 of type 2-diabetes wordt bij mensen met muco geen calorie-arm dieet voorgeschreven. Voldoende calorieën innemen blijft bij muco essentieel!

De behandeling vergt een pak meer maatwerk. Veel meten, controleren en bijsturen. De artsen, diëtisten en endocrinologen staan bij elke patiënt voor een zoektocht naar de ideale mix, die bovendien kan wijzigen naarmate men ouder wordt.

Laatste update: