Meer info over onderzoek

Via de onderstaande links vind je meer informatie over wetenschappelijk onderzoek naar muco. Deze websites zijn in het Engels.

Op de website Cystic Fibrosis News Today vind je begrijpelijke samenvattingen van recente wetenschappelijke artikels en presentaties op congressen. Daarnaast brengt deze website ook een aantal columns over diverse onderwerpen geschreven door mensen met muco.

Ook op de website van de Cystic Fibrosis Foundation, de Amerikaanse patiëntenorganisatie, kan je heel wat interessante info vinden. Wanneer je op ‘Research’ klikt, vind je een schat van informatie over zowel klinisch onderzoek als recente doorbraken in het basisonderzoek.

Op de website van CF Europe, de overkoepelende Europese patiëntenvereniging waar ook de Mucovereniging lid van is, vind je het ‘CF Research News’. Dit zijn begrijpelijke samenvattingen van recente artikels die in Journal of CF (het belangrijkste wetenschappelijke tijdschrift rond muco) zijn verschenen. Deze website heeft een Google Translate-balk, via dewelke je de samenvatting in het Nederlands kan vertalen.

Laatste update: