Klinische studies

Elke dag worden er nieuwe geneesmiddelen voor muco uitgetest, eerst in het labo, op cellen en proefdieren, en daarna op mensen. Dat laatste noemen we ‘klinisch onderzoek’. In eerste instantie wordt gekeken of de nieuwe medicatie veilig is, daarna pas wordt de doeltreffendheid geëvalueerd. Pas als deze voorwaarden voldoende vervuld zijn, kan een fabrikant toelating vragen om een geneesmiddel op de markt te brengen. Dit gebeurt op Europees niveau.

Wil je weten of jij in aanmerking komt om deel te nemen aan een klinische studie en misschien als één van de eersten de voordelen van een nieuw medicijn te ondervinden? Gebruik dan onze ‘clinical trial finder’. Hieronder kan je ook meer te weten komen over het Europese initiatief om klinische studies voor muco zo doeltreffend mogelijk uit te voeren. Meer weten over klinische studies in het algemeen? Klik hier.