Informatie voor scholen en jeugdbewegingen

Naar school gaan en er zich goed bij voelen is voor kinderen met mucoviscidose net zo belangrijk als voor andere kinderen. Op school leert men zich voor te bereiden op de toekomst en zich breed te oriënteren.

Ouders zijn in het algemeen eerder tevreden over de opvang op school van hun kind met muco. We kunnen echter de bijkomende druk die het schooltraject van de jongere belast niet zomaar over het hoofd zien. De meeste leerkrachten en directies zetten hun beste beentje voor om gepaste antwoorden te formuleren op de noden van leerlingen met muco, die trouwens doorgaans goed geïntegreerd zijn. Soms loopt de integratie echter spaak. Met goede onderlinge communicatie tussen leerlingen met muco, ouders, medeleerlingen, leerkrachten en directies slaagt men er reeds in een heleboel problemen het hoofd te bieden.

Om een goede informatiedoorstroming te garanderen, heeft onze vereniging een reeks brochures op punt gesteld voor leerkrachten van de kleuterklas, de lagere en middelbare school . We hebben ook informatiekits in huis, aangepast aan de verschillende studieniveaus.

Deze didactische hulpmiddelen kunnen zowel door de leerkrachten als door de ouders en de kinderen en jongeren met mucoviscidose zelf gebruikt worden. Men kan ook onze medewerkers van de Dienst Families en Volwassenen met Muco rechtstreeks uitnodigen voor een voordracht in de school over de ziekte, de behandelingen en de gevolgen voor het schooltraject. Doelgroep van deze informatie zijn niet alleen de leerkrachten, de directie en iedere persoon die verantwoordelijkheid draagt voor de leerling met muco, maar ook de medeleerlingen.

Laatste update: