Informatie over onderwijs

Naar school gaan is belangrijk voor elk kind en elke jongere, ook als hij of zij muco heeft. Voor de meeste ouders houdt dit een zoektocht in naar een school waar zowel zij als hun kind zich goed voelen en waar een open dialoog met de leerkrachten en directie mogelijk is. Voor ouders en kinderen/jongeren betekent het eveneens nadenken wat te vertellen en aan wie. 

Onderwijsinstellingen weten soms niet goed wat een kind met muco in de klas hebben inhoudt. Ze starten een zoektocht naar de juiste informatie, om dan gerustgesteld aan de slag te kunnen gaan.  

Onze ervaring leert dat naar school gaan voor de meeste kinderen en jongeren met muco erg goed verloopt. Zowel het kind als de ouders vinden in leerkrachten en directie begripvolle partners in de zorg voor muco. De scholen doen op hun beurt hun uiterste best om de (kleine) aanpassingen in te passen in hun systeem. 

Desalniettemin is die keuze, de start of een nieuwe leerkracht in de klas vaak spannend voor alle partijen. We helpen jullie graag om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Als je verder wil studeren, kan je terecht op een hogeschool of een universiteit. Dit zijn nieuwe en grotere onderwijsinstellingen dan de middelbare school waar je vandaan komt en waar je als student je weg dient in te vinden. Het is onze ervaring dat muco een succesvolle studie niet in de weg hoeft te staan.  Hoe je dat best aanpakt, daar kunnen we je zeker mee verder helpen.

Voor meer informatie en advies kan je steeds terecht bij Ann op 02/663.39.02 of via ann@muco.be