Waarmee kan de Mucovereniging je helpen?

Heb je muco, ben je ouder van een kind met muco of ben je leerkracht en wil je over muco in de klas praten? Dan vind je hier terug op welke manier we je hierbij kunnen helpen.

In het algemeen worden kinderen met muco en hun ouders goed opgevangen in hun school. Leerkrachten en directies doen meestal hun uiterste best om tegemoet te komen aan de noden van de leerling met muco en om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Met goede onderlinge communicatie tussen leerlingen met muco, ouders, medeleerlingen, leerkrachten en directies slaagt men erin een antwoord te formuleren op bezorgdheden of een oplossing te vinden voor problemen die de kop opsteken.

Een open houding van iedereen opent met andere woorden heel wat deuren en laat toe om partners te worden in de zorg van het kind.

Als je een uitleg over muco in de school of klas plant, is het erg belangrijk dat ouders en de leerling met muco akkoord gaan dat er in zijn of haar klas over muco zal worden gesproken. Bespreek dit daarom steeds vooraf met hen en probeer gezamenlijk te bespreken op welke wijze je een informatiesessie zal organiseren.

Indien gewenst kan een medewerker van de Mucovereniging langskomen om de directie, leerkrachten en andere betrokkenen te informeren over muco, de behandelingen en wat dit kan betekenen voor de school. Sommige mucocentra organiseren eveneens schoolbezoeken als er specifieke vragen zijn.

Het kan wel eens nuttig zijn om de ouders van de klasgenoten te informeren over muco. Misschien komt hun kind thuis met verhalen over de pilletjes van het kind met muco, zien ze dat kind eens hoesten, horen ze hier of daar iets… Om geruchten en bezorgdheden te voorkomen, is het belangrijk dat zij over de juiste info beschikken, zodat ze niet onwetend antwoorden op de vragen van hun kind.

Daarom kan je bij ons een brief aanvragen voor de ouders van de klasgenoten, waar we muco op een toegankelijke, correcte en feitelijke manier voorstellen.
Een medewerker van de Mucovereniging kan eveneens de klasgenoten van het kind met muco uitleg geven over de aandoening. Als het kind met muco dit bijvoorbeeld liever niet zelf wil vertellen of mocht er uitzonderlijk toch sprake zijn van onbegrip en/of pesterijen van anderen, kan het volstaan om ons te contacteren en een afspraak te maken.

Bovendien beschikken we over een reeks gratis brochures die kunnen helpen om de school correct te informeren.

  • Mucoviscidose op school: Voor leerkrachten van kleuters en lagere schoolkinderen. Naast de nodige informatie over de ziekte, biedt deze brochure heel wat handvaten aan leerkrachten voor de opvang van een leerling met muco in de klas.
  • Naar school als je kind muco heeft: Infofiche voor de ouders. Dit drieluik geeft je als ouder de nodige tips over wat je met leerkrachten en directie kan bespreken als je kind met muco naar school gaat.

Aarzel niet om ons te contacteren via educatie@muco.be voor meer informatie hierover.

Laatste update: