Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de Mucovereniging vindt plaats op zaterdag 30 april om 9u30. Ook dit jaar zal deze digitaal doorgaan.

De agenda voor de Algemene Vergadering is als volgt:

  • Welkomstwoord van de voorzitter
  • Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering 27/03/2021 en van de nieuwe leden
  • Voorstelling en goedkeuring rekeningen en balans 1/1 tot 31/12/2021
  • Rapport van de revisor
  • Kwijting van de bestuurders
  • Kwijting van de Commissaris-revisor
  • Voorstelling en goedkeuring budget 2022
  • Verkiezingen
  • Herbevestiging van het mandaat van de commissaris en dat van Mijnheer Michel Van Grasdorff
  • Varia

Inschrijven kan via dit formulier. Enkele dagen voor de Algemene Vergadering ontvang je per mail de link om online deel te nemen.

Om deel te nemen aan de Algemene Vergadering dien je geregistreerd te zijn als toegetreden of effectief lid. Ben je niet zeker of je al als lid bent geregistreerd? Stuur dan gerust een mailtje naar membership@muco.be.

Via de links hieronder kan je de relevante informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering raadplegen:

Voorstelling van de kandidaten: Pascal BorreyIsabelle De CangPierre-André WustefeldJonny CoulonErik Aerts; Jonathan Monzée; Nele Vanleeuwe; David Klein; Rika De SchryverPaul Marris.

Omwille van privacyredenen kan de lijst met aanvragen voor nieuwe leden niet gepubliceerd. Deze kan worden ingekeken bij de Mucovereniging (Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel) van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 16u. Op aanvraag zal de lijst met aanvragen voor nieuwe leden mondeling worden meegedeeld tijdens de Algemene Vergadering zelf.