Wie is wie?

Om de dagelijkse werking van de Mucovereniging te garanderen, kunnen we rekenen op een team van vaste medewerkers. Zij vormen het aanspreekpunt voor patiënten, families, zorgverleners, sympathisanten en andere geïnteresseerden. Daarnaast onderhouden zij contacten met mucocentra, de overheid, officiële instanties en bedrijven om actief te lobbyen en de belangen van mensen met muco te verdedigen waar nodig. Bovendien zetten zij zich in om de ziekte muco beter bekend te maken bij het publiek.

Hieronder kan je de verschillende medewerkers van de Mucovereniging vinden en hun contactgegevens. Twijfel je wie je moet contacteren, stuur dan een e-mail met je vraag naar info@muco.be.

Directie

Stefan Joris Joseph ShyirambereKris Van KerkhovenPeter Van Craenenbroeck
DirecteurAdjunct-Directeur
Dienst Administratie en Boekhouding
Adjunct-Directeur
Dienst Fondsenwerving & Communicatie
Adjunct-Directeur
Dienst Families en Volwassenen met Muco
stefan@muco.bejoseph@muco.bekris@muco.bepeter@muco.be
02 663 39 0402 613 27 1702 663 39 09 02 66 33 900

Medewerkers Dienst Families

Ken De Marie Elise Lammertyn Nicolas Michaux Ann Stroobants
Contact families & belangenverdediging (NL)Scientific Officer Contact families en educatief medewerker (FR)Educatief medewerker (NL)
ken@muco.beelise@muco.benicolas@muco.beann@muco.be
02 613 27 1902 663 39 03 02 613 27 1502 663 39 02

Medewerkers Dienst Fondsenwerving en Communicatie

Catherine Cosemans Katrien De Groof Karine van Baren Véronique Van Ertvelde Britt De Bondt
Relaties leden, sympathisanten en schenkersActies en Communicatie (NL)Acties, Green van de Hoop en Legaten (FR)Communicatie (FR)Direct marketing officer
catherine@muco.bekatrien@muco.bekarine@muco.bevero@muco.bebritt@muco.be
02 613 27 1202 663 39 0602 663 39 0802 663 39 0702 66 33 905

Medewerkers Dienst Administratie en Boekhouding

Isa DeherdtChristelle DelbrassinneEtienne HeyvaertCarinie Niyonizigiye
Algemeen onthaal &
bestellingen medisch materiaal
Bestellingen voeding en secretariaatLogistiekMedewerker boekhouding
isa@muco.bechristelle@muco.beetienne@muco.becarinie@muco.be
02 613 27 1002 613 27 1802 663 39 0102 613 27 14

Onze vaste vrijwilligers

Gisèle DelaroyereChristiane TeugelsAnne MentropChristian Delbrassinne
Logistiek acties en mailingsLogistiek acties en mailingsLogistiek acties en mailingsLogistiek acties en mailings

Laatste update: