Onze organisatie

De Mucovereniging is sinds haar oprichting in 1966 uitgegroeid tot een professionele organisatie. Hieronder geven we een overzicht van de kerngedachte van onze werking en een inzicht in onze organisatiestructuur.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Mucovereniging. Zij verkiest onder andere de Raad van Bestuur aan en geeft goedkeuring over het jaarverslag en de jaarrekeningen op basis van de audit van de bedrijfsrevisor.

Zie hier het verslag van de A.V. van 22 april 2023

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en het beleid van de Mucovereniging. De operationele verantwoordelijkheid delegeert de Raad van Bestuur aan de directie van de organisatie. De voorzitter en alle andere bestuursleden zijn vrijwilligers en oefenen hun opdracht onbezoldigd, zij hebben een hernieuwbaar mandaat van 3 jaar.

Tijdens de Algemene Vergadering van 30 maart 2019 werd een nieuwe raad van bestuur verkozen. Deze bestuurders zijn mensen die zelf muco hebben of hebben een familielid met muco. Zij coöpteren daarnaast nog extra bestuurders op basis van hun expertise.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit volgende leden: Pascal Borrey (voorzitter), Ann Lemmens (ondervoorzitter), Erik Aerts (Secretaris), Klein David,  Wustefeld Pierre André, Maris Paul, Coulon Jonny, Monzée Jonathan, Vanleeuwe Nele, De Cang Isabelle.
.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur en de directie van de Mucovereniging. Dit orgaan bereidt de vergaderingen voor van de Raad van Bestuur.

Medisch Comité

Het Medisch Comité is een medisch overlegorgaan dat advies geeft over diverse aspecten van de medische mucozorg in België en Luxemburg. Het Medisch Comité biedt de mogelijkheid om specifieke vragen, gesteld door de Mucovereniging, de overheid of bedrijven te beantwoorden en dit op een wetenschappelijk gegronde wijze.
De Mucovereniging raadpleegt het Medisch Comité over medische aspecten van muco en mucozorg zoals die door hen aan de patiënten of het publiek gecommuniceerd worden.

Directiecomité en medewerkers van de Mucovereniging

In het ‘muco-huis’ in Brussel staan 19 medewerkers (goed voor een voltijdse equivalent van 15,7 FTE) elke dag klaar om te helpen om mensen met muco, hun families en de ontelbare sympathisanten te informeren en bij te staan waar nodig. De operationele leiding van de Mucovereniging ligt bij het Directiecomité, dat bestaat uit de directeur en de diensthoofden van 3 diensten: de Dienst Families en volwassenen met muco, de Dienst Fondsenwerving en Communicatie en de Dienst Administratie en Logistiek

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Mucovereniging. Tal van vrijwilligers steken dagelijks hun handen uit de mouwen om ons te helpen in de strijd tegen muco. Ze doen dit zowel in het muco-huis als op het terrein.

Laatste update: