Resultaten enquête muco en het coronavirus

Op 26 maart nodigden we onze leden uit om deel te nemen aan een bevraging omtrent het coronavirus en de moeilijkheden die zij ervaren tijdens deze coronacrisis. De resultaten van de enquête, waaraan 270 personen deelnamen, zijn intussen beschikbaar. Over het algemeen zijn de bevindingen eerder geruststellend te noemen. Dit neemt niet weg dat er een aantal aandachtspunten naar voor kwamen waarop we als Mucovereniging willen inspelen.

De resultaten van de enquête zijn, over het algemeen bemoedigend: mucocentra en artsen blijven goed bereikbaar, de toegang tot de apotheker en geneesmiddelen stelt geen grote problemen, mensen kunnen op praktische en morele steun vanuit hun omgeving rekenen, … Desalniettemin stuiten mensen ook op moeilijkheden. Zo hebben meer dan de helft van onze respondenten hun kinesitherapiesessies moeten onderbreken en blijft een kwart van de mensen met vragen zitten over het coronavirus en de impact hiervan.

Als Mucovereniging willen we zo goed mogelijk proberen in te spelen op jullie bezorgheden (ook op  diegene die niet in deze samenvatting van de resultaten aan bod kwamen). We leren uit deze crisis en werken samen met andere partners zoals de mucocentra, het Vlaams Patiëntenplatform, LUSS en Radiorg om voorstellen te formuleren die onze patiënten ten goede komen vandaag en in de toekomst. Zoals het creëren van meer eenduidigheid in het geven van preventief ziekteverlof om de kans op besmetting bij kwetsbare personen minimaal te houden. Of voor een terugbetaling van meer behandelingen die thuis kunnen plaatsvinden waardoor niet-noodzakelijke hospitalisaties vermeden kunnen worden.

Hierbij geven we jullie alvast een aantal antwoorden en/of tips:

1. Uit de enquête konden we zien dat heel wat mensen nog met vragen over muco en corona bleven zitten.

Naar aanleiding hiervan organiseerden we een infosessie met dr. Eva Van Braeckel & dr. Petra Schelstraete van het UZ Gent. Deze kunnen jullie hier We beseffen dat deze sessie niet alle vragen kon beantwoorden. Heb je nog een vraag, aarzel dan niet om ze te stellen aan je arts.

2. Uit de wekelijkse coronastudie van de Universiteit Antwerpen, bleek dat 23% van de mensen met gezondheidsproblemen (andere dan het coronavirus) medische hulp uitstellen. We willen daarom benadrukken dat het belangrijk is dat niemand met medische vragen blijft zitten of dat het uitstellen van bepaalde zorgen op termijn niet voor verdere gezondheidsproblemen zorgt. De mucocentra en hun teamleden blijven bereikbaar, ook in deze moeilijke periode. Stel noodzakelijke zorg dus niet uit zonder medisch advies!

3. Hoewel de kinesitherapiesessies van veel mensen onderbroken zijn, blijven de meeste kinesitherapeuten en mucocentra bereikbaar voor tips en advies. Sinds begin april bestaat er een terugbetalingsbetalingsregeling voor teleconsultaties (bv. via de webcam) met je kinesitherapeut. Meer informatie hierover, vind je hier.

4. In deze verwarrende corona-tijden is het belangrijk dat we zorgen voor onszelf op een manier die gezond is voor lichaam en geest. Als je veel spanning of stress ervaart en je kan er moeilijk over praten in je omgeving, aarzel dan niet om Tele-Onthaal (via het telefoonnummer 106 of tele-onthaal.be) of Awel (voor kinderen en jongeren, via het telefoonnummer 102 of awel.be) te contacteren.

5. Wegen mucogerelateerde kosten te zwaar door op je gezinsbudget of heb je werk- of inkomensgerelateerde vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een medewerker van de Mucovereniging (ken@muco.be, 02/61 32 719) of de sociaal werker van je mucocentrum.