Dag van de centra

Om de twee jaar organiseert de Mucovereniging een ‘Dag van de centra’. In april 2017 vond de meest recente editie plaats. Alle medewerkers van de mucocentra (artsen, paramedici, …) werden hierop uitgenodigd. Tijdens de voorbije edities konden we telkens op een honderdtal aanwezigen rekenen. Het doel van deze bijeenkomst is eenvoudig: de onderlinge uitwisseling van expertise tussen de centra bevorderen en uiteraard ook de banden van onze vereniging met de diverse zorgverleners aanhalen.

Op basis van de suggesties van de medewerkers van de centra werd een programma met presentaties en momenten voor dialoog samengesteld dat aansloot bij de interesses van de aanwezigen. Het eerste deel van de dag stond in het kader van de invoering van een neonataal screeningsprogramma voor mucoviscidose.
Daarnaast kwamen er ook nog talloze andere interessante onderwerpen aan bod: diverse centra kregen de mogelijkheid om de projecten die de Mucovereniging in 2016 financierde voor te stellen, het gebruik van sondevoeding door mensen met muco werd besproken, enz..

Laatste update: