Bezoeken aan de mucocentra

Medewerkers van de Mucovereniging bezoeken met regelmaat verschillende mucocentra. Dat laat ons toe om in contact te treden met volwassenen en gezinnen met muco. Het laat ons ook toe om op de hoogte te blijven over wat er leeft binnen de diverse mucoteams. Bovendien kunnen we in overleg met de zorgverleners op het werkterrein op zoek gaan naar gepaste oplossingen voor eventuele financiële, sociale en praktische vraagstukken waar mensen met muco of hun families mee geconfronteerd worden.