Onze rekeningen

Het algemene rekeningnummer van de Mucovereniging is BE62 5230 8010 1261 (BIC: TRIOBEBB)  . Daarnaast beschikt de Mucovereniging over een aantal rekeningnummers die gekoppeld zijn aan lokale actiegroepen en campagnes.

Hieronder vind je een overzicht van onze verschillende rekeningnummers:

 • Algemeen rekeningnummer: BE62 5230 8010 1261 (BIC: TRIOBEBB)
 • Giften voor wetenschappelijk onderzoek:BE51 5230 8010 1362
 • Rekeningnummers voor specifieke giftenacties:
  BE80 7775 9634 6477
  BE78 0013 0573 5386
  BE74 0689 0292 2507
  BE91 0689 3203 9176

Daarnaast wordt soms nog tijdelijk een extra actierekening geopend, om de giften en inschrijvingen voor een welbepaalde actie op te volgen. U kan altijd navragen wat het juiste rekeningnummer is van een actie of campagne die u wil steunen via marie@muco.be of 02/66 33 906.

Tal van vrijwilligers zamelen via acties geld in voor de Mucovereniging. Je kan een actie of vrijwilliger van de Mucovereniging herkennen:

 • Actievoerders beschikken steeds over een attest dat zij bij de Mucovereniging gekend zijn
 • Acties en evenementen worden steeds op deze website aangekondigd
 • Onze verkoopsproducten dragen steeds het logo van de Mucovereniging. Verkopers van deze producten beschikken steeds over een verkoopsattest dat door de Mucovereniging is opgemaakt.
  Heb je een collecte gedaan of wil je giften van derden overmaken op onze rekening? Noteer de naam, het adres en het bedrag van de schenker stort per schenker het giftbedrag op onze rekening BE62 5230 8010 1261. Vermeld in de mededeling: ‘naam schenker + evenement’
  Opgelet: opbrengsten van acties mogen niet meer als een globaal bedrag worden gestort als er fiscale attesten worden gevraagd. Elke storting waarvoor een fiscaal attest wordt gevraagd moet afzonderlijk op onze rekening BE62 5230 8010 1261 verschijnen.

Laatste update: