Financiële cijfers

Wij streven naar een vereniging waarin zowel onze leden, de mensen met muco en hun families, als onze schenkers het grootste vertrouwen hebben. We zetten alles op alles opdat alle ingezamelde fondsen goed besteed worden. Aan de hand van ons jaarverslag willen we iedere geïnteresseerde gedetailleerd op de hoogte brengen van wat we als organisatie realiseren en wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

De Mucovereniging is lid van Donorinfo.be, een onafhankelijk informatiecentrum over goede doelen in België.

Je kan bij de Mucovereniging steeds terecht voor onder meer een exploitatierekening per kostensoort, een toelichting rond de gemaakte kosten, het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de afschrijvingstabel en de loonspanning (de verhouding tussen het hoogste en het laagste brutoloon). Je kan deze documenten opvragen via joseph@muco.be, via 02 613 27 17 of via een schriftelijk verzoek (Mucovereniging, t.a.v. Joseph Shyirambere, Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel). Je kan ze ook komen inkijken op onze hoofdzetel te Brussel na een telefonische afspraak.

Laatste update: