Waarmee kan de Mucovereniging je helpen?

Heb je muco, ben je ouder van een kind met muco of ben je leerkracht en wil je over muco in de klas praten? Dan vind je hier terug op welke manier we je hierbij kunnen helpen.

Het is erg belangrijk dat de leerling met muco akkoord gaat dat er in zijn of haar klas over muco zal worden gesproken. Bespreek dit daarom steeds vooraf met hem of haar (en dit ongeacht de leeftijd) en probeer gezamenlijk te bespreken op welke wijze je een informatiesessie zal organiseren.

In het algemeen worden kinderen en jongeren met muco en hun ouders goed opgevangen in hun school. Leerkrachten en directies doen meestal hun uiterste best om tegemoet te komen aan de noden van de leerling met muco en om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dankzij een goede communicatie en informatie-uitwisseling kunnen heel wat (praktische) moeilijkheden voorkomen en opgelost worden. Een open houding van iedereen opent met andere woorden heel wat deuren en laat toe om partners te worden in de zorg van het kind.

Het kan soms nuttig zijn om de ouders van de klasgenoten te informeren over muco. Misschien komt hun kind thuis met verhalen over de pilletjes van het kind met muco, zien ze dat kind eens hoesten, horen ze hier of daar iets… Dan is het belangrijk dat zij over de juiste info beschikken, zodat ze niet onwetend antwoorden op de vragen van hun kind. Daarom kan je bij ons een brief aanvragen voor de ouders van de klasgenoten, waar we muco op een toegankelijke, correcte en feitelijke manier voorstellen.

In bepaalde gevallen kan het een meerwaarde vormen dat iemand van de Mucovereniging tijdens een schoolbezoek (extra) uitleg komt geven aan de klasgenoten, leerkrachten of directie. Ook sommige mucocentra organiseren schoolbezoeken als er specifieke vragen zijn.

Bovendien beschikken we over een reeks gratis brochures die kunnen helpen om de school correct te informeren. Je kan een overzicht van deze brochures online raadplegen en deze bestellen via educatie@muco.be.

  • Algemene tips en weetjes voor ouders en hun kleuters + hygiënefiche (kleuteronderwijs; voor ouders)
  • Mucoviscidose: een spelfout + hygiënefiche (kleuter- en basisonderwijs; voor leerkrachten)

We hebben ook heel wat materiaal ter beschikking dat door de leerkrachten gebruikt kan worden om in de klas op een interactieve en leuke manier aan de slag te gaan rond muco. Zo hebben we bijvoorbeeld een verhaaltje voor kleine kinderen, een lessenpakket rond muco, aangepaste powerpointpresentaties, …

Het kan interessant zijn om de ouders van de klasgenoten te informeren over muco. Misschien komt hun kind thuis met verhalen over de pilletjes van je kind, zien ze je kind eens hoesten, horen ze hier of daar iets… Dan is het belangrijk dat zij over de juiste info beschikken zodat ze niet onwetend antwoorden op de vragen van hun kind. Daarom kan je een gepersonaliseerde brief aanvragen voor de ouders van de klasgenoten (kleuter- en basisonderwijs). Hierin wordt muco op een juiste manier voorgesteld: een korte opsomming van de feiten zonder te dramatiseren.

Slijmbal superman en soepjurk

Superman en Soepjurk

Dit is een spannend en vrolijk detectiveverhaal voor lezers vanaf 10 jaar met heel wat informatie over de ziekte muco, geschreven door Kolet Janssen. Zal Mattis, ondanks het feit dat hij ziek is, erin slagen om samen met zijn vrienden de dief te ontmaskeren?

Je kan het boekje aankopen door een e-mail te sturen naar educatie@muco.be.

Bij het verhaal maakten we enkele kant-en-klare lesmomenten en verwerkingssuggesties om uit te kiezen en zo een project op maat van de klas vorm te geven. Je kan de verwerkingssuggesties aanvragen via educatie@muco.be.

Laatste update: