Mucovereniging stuurt brief naar Vertex in het kader van terugbetaling voor Kaftrio®

In een brief gericht naar Vertex Pharmaceuticals feliciteert de Mucovereniging hen met het positief advies dat de Commissie Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik (CHMP) van het EMA (European Medicines Agency) op 25 juni gaf in verband met het op de markt brengen van de triple combinatietherapie voor mensen met muco vanaf 12 jaar die minstens één F508del mutatie hebben, al dan niet in combinatie met een minimale functiemutatie. Tegelijkertijd drukken we onze hoop en ongeduld uit over de komst van Kaftrio® in ons land.

Gebaseerd op onze ervaringen met de eerdere terugbetalingsprocedures rond Orkambi® en Symkevi® uiten we ook onze bezorgdheid. Niettegenstaande onze campagnes en vurige pleidooien voor deze 2 geneesmiddelen, moeten we vaststellen dat ze nog steeds niet beschikbaar zijn voor mensen met muco in België. Terwijl de ons omringende landen de terugbetaling van Orkambi® en/of Symkevi® één voor één goedkeurden, bleven de dossiers bij ons onderweg vaststeken.

Daarom vragen we Vertex Pharmaceuticals om, terwijl de procedures Orkambi® en Symkevi® verder lopen, zonder dralen, een dossier voor terugbetaling van Kaftrio® in te dienen.