Studietoelage

Studeren kost geld. De studietoelage van de Vlaamse Overheid kan helpen om de kosten te dragen. Deze wordt uitbetaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Naast de nationaliteitsvoorwaarden (Belg zijn), de financiële voorwaarden (het inkomen van de leefeenheid waartoe je behoort moet onder een bepaalde grens liggen) en de gezinssituatie zijn er ook nog pedagogische studievoorwaarden waarmee rekening gehouden wordt. Je kan alles uitgebreid terugvinden op de website studietoelagen.be. Hieronder sommen we alvast de belangrijkste aandachtspunten op.

 1. Vanaf academiejaar 2020-2021 verloopt alles digitaal. Via de website studietoelage.be kan je je toelage opstarten. Jijzelf (en dus niet je ouders) dient je dossier in én ontvangt de studietoelage.
 2. Je hoeft slechts 1 keer een aanvraag te doen. Als je aangeeft dat de afdeling Studietoelagen het recht op een nieuwe toelage elk jaar opnieuw mag onderzoeken, wordt dit elk volgend jaar automatisch gedaan.
 3. Je volgt een financierbare opleiding. Elke student kan een studietoelage krijgen voor het behalen van een diploma voor
  1. Twee bacheloropleidingen
  2. Twee graduaatsopleidingen
  3. Eén masteropleiding
  4. Eén lerarenopleiding (waaronder een educatieve graduaatsopleiding, een educatieve bacheloropleiding of een educatieve masteropleiding) Daarnaast kan je ook een studietoelage krijgen voor het voltooien van één voorbereidingsprogramma of één schakelprogramma.
 4. Je studeert met een diplomacontract: Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage.
 5. Je hebt nog studietoelagekrediet: Je hebt recht op een studietoelage voor zover je over studietoelagekrediet beschikt:
  1. als je voor het eerst in het hoger onderwijs bent ingeschreven, krijg je een startkrediet van 60 studiepunten;
  2. de volgende academiejaren is je studietoelagekrediet gelijk aan het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande studiejaar een credit hebt behaald (met een maximum van 60 studiepunten);
  3. als je onvoldoende studietoelagekrediet hebt, wordt je jokerkrediet aangesproken (= reserve van 60 studiepunten voor je volledige studieloopbaan).
 6. Je hebt je verwervingsgrens nog niet bereikt: Voor het behalen van je eerste bachelordiploma kom je in aanmerking voor een studietoelage voor zover je nog geen 240 studiepunten voor bacheloropleidingen hebt verworven. Voor het behalen van een tweede bachelordiploma, wordt er voortgebouwd op de verworven studiepunten van je vorige bacheloropleidingen en verschuift de grens naar 420 verworven studiepunten. Voor een masterdiploma is die grens gelijk aan het ‘normale’ totale aantal masterstudiepunten van de masteropleiding die je in het jaar van aanvraag volgt, plus 30.

Twijfel je hierna of je in aanmerking komt? Dien gewoon je aanvraag in, want het is niet evident om uit alle regels en voorwaarden wijs te geraken.

Als je recht hebt op een studietoelage, dan kan je rekenen op bedragen tussen 279,40 euro (minimumtoelage) en 2.595,18 euro (volledige toelage). Zit je op kot of ben je zelfstandig student, dan kan dit zelfs oplopen tot 5.821,56 euro.

De selectieve participatietoeslag wordt steeds toegekend samen met de studietoelage voor studenten Hoger Onderwijs. Deze toeslag wordt elk jaar geïndexeerd en bedraagt voor 2021-2022 in totaal 51,46 euro. Meer informatie vind je op deze website.

 

In het hoger onderwijs moet je ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten om recht te hebben op een studietoelage. Een uitzondering hierop zijn studenten die in hun diplomajaar zitten. Studenten met een ernstige ziekte die zich inschrijven voor minder dan 27 studiepunten, hebben wel recht op een toelage. Je dient dit aan te tonen via het medisch formulier ernstig zieke student voor studietoelagen. Dit bezorg je vóór 31/12/2022.

Uitgebreide informatie kan je terugvinden op https://www.studietoelagen.be/hoger-onderwijs of www.centenvoorstudenten.be.

 

Laatste update: