Onderwijsregels

Er  bestaan studentendiensten en een hele reeks aanpassingen om het studeren zo haalbaar mogelijk te maken. Concreet kan het gaan om:

  • een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten,… (onderwijsactiviteiten)
  • spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken,… (examens)
  • aangepaste laptop, aanmaak van aangepast didactisch materiaal,… (hulpmiddelen).

Je vindt deze procedures terug in het onderwijs – en examenreglement van je onderwijsinstelling. Een redelijke aanpassing kan niet zomaar geweigerd worden zonder motivatie.

Als je van deze ondersteuningsmaatregelen gebruik wil maken, kan je terecht bij het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling. Let wel: jij dient het initiatief te nemen en de dienst te contacteren. Dat wil dus zeggen dat jij zelf beslist of je info over muco geeft aan de onderwijsinstelling of net niet.

Je kan er van op aan dat je gegevens en de gevraagde informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Op de website van het SIHO kan je de contactgegevens van de aanspreekpunten terugvinden. Vaak werken ze met een deadline waarvoor je hen best contacteert. Check dus even hun website. Je zal een erkenning van je aandoening moeten krijgen. Daarvoor dient je behandelend arts een aantal documenten in te vullen waarin kan aangegeven worden hoe muco je studeren kan beïnvloeden. Eens dat in orde, komt er een persoonlijk gesprek waarin samen met jou bekeken wordt wat er kan. Het SIHO biedt een document aan waarmee je je gesprek kan voorbereiden.

De Mucovereniging kan je helpen bij het invullen van de documenten of het contacteren van de betrokken diensten. Bel of e-mail Ann via 02/663.39.02 of via ann@muco.be.

Als je van dergelijke aanpassingen gebruik wil maken, kan je terecht bij het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling. Let wel: jij dient het initiatief te nemen en de dienst te contacteren. Dat wil dus zeggen dat jij zelf beslist of je info over muco geeft aan de onderwijsinstelling of net niet. Je kan er van op aan dat je gegevens en de gevraagde informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Op de website van het SIHO kan je de contactgegevens van de aanspreekpunten terugvinden. Vaak werken ze met een deadline waarvoor je hen best contacteert. Check dus even hun website. Je zal een erkenning van je aandoening moeten krijgen. Daarvoor dient je behandelend arts een aantal documenten in te vullen waarin kan aangegeven worden hoe muco je studeren kan beïnvloeden. Eens dat in orde, komt er een persoonlijk gesprek waarin samen met jou bekeken wordt wat er kan. Het SIHO biedt een document aan waarmee je je gesprek kan voorbereiden.

Laatste update: