Studentenjob

Een centje meepikken of wat ervaring opdoen tijdens een vakantiejob is een leuk idee. Je informeert je best op voorhand even, want er zijn wel een aantal regels waar je best rekening mee kan houden zodat je jouw kinderbijslag niet verliest.

Woon je in het Vlaamse Gewest? Vanaf 1 januari 2019 werd de uitbetaling van de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid. De kinderbijslag werd omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Voor Brusselaars veranderde het systeem vanaf 1 januari 2020.  Vanaf dan is Iriscare verantwoordelijk voor de nieuwe kinderbijslagregeling van alle kinderen met een woonplaats in Brussel. Het nieuwe publieke kinderbijslagfonds Famiris zal instaan voor de uitbetaling van kinderbijslag voor kinderen in Brussel.

We lichten hieronder eerst kort toe wat een studentenjob kan betekenen voor je kinderbijslag/groeipakket. Nadien gaan we in op de gevolgen die een studentenjob kan hebben indien je een integratietegemoetkoming en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming (21+) ontvangt. We bespreken ook kort de mogelijke impact voor je belastingen.

Vlaanderen

Je hebt recht op het groeipakket zonder voorwaarden tot en met de maand waarin je 18 jaar wordt.

Regeling met studentencontract 18+

Tot voor de coronacrisis was de algemene regel dat je als student vanaf de leeftijd van 18 maximaal 475 werkuren mag uitoefenen per kalenderjaar (dus van 1 januari tot 31 december) zonder dat dit een impact heeft op het basisbedrag van het Groeipakket. Bovendien betaal je dan verminderde sociale bijdragen.

Studentenwerk kan bij meerdere werkgevers en in verschillende sectoren. Om als student aanspraak te kunnen maken op die 475 werkuren aan een verminderde en voordeligere sociale zekerheidsbijdrage moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. Je werkt met een studentenovereenkomst
  2. Je werkt tijdens schoolvakanties of tijdens niet-verplichte aanwezigheden op je school

Door de Corona-crisis mogen studenten tijdens het tweede kwartaal van 2020 meer werken. Van 1 april tot 30 juni 2020 worden de gewerkte uren geneutraliseerd, dit wil zeggen niet afgetrokken van het maximum van 475 uren. Voorlopig geldt deze neutralisatie alleen nog voor het tweede kwartaal, daarna worden de gewerkte uren terug afgetrokken van het quotum van 475 uren. Het tijdelijke hogere inkomen van de student heeft geen invloed op het recht op kindergeld of de fiscale tenlastelegging bij zijn of haar ouders. Lees er hier meer over.

Regeling bij gewoon contract 18+

Als je een student hoger onderwijs bent en je werkt via een gewoon contract (of je werkt met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, maar je betaalt toch volledige sociale bijdragen), dan mag je per maand niet meer dan 80u werken. Is dit wel het geval, dan verlies je voor die maand je basisbedrag.

Regeling als je zorgtoeslag ontvangt 18+

Dezelfde regels gelden ook voor je zorgtoeslag (verhoogde kinderbijslag) als je na je 18 wil werken tijdens je studies. Je kan je zorgtoeslag/verhoogde kinderbijslag dus behouden als:

  • Je met een studentenovereenkomst niet meer dan 475 uur per jaar werkt
  • Je met een gewone arbeidsovereenkomst niet meer dan 80 uur per maand werkt

Heb je hier vragen over? Dan kan je best contact opnemen met jouw uitbetaler van het Groeipakket.

Brussel

Gewone kinderbijslag

Als je in Brussel woont, heb je sowieso recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt.

Vanaf september van het jaar waarin je 18 jaar wordt, kan je tot maximum 25 jaar het recht op kinderbijslag behouden.  Daarvoor moet je naar school gaan of ingeschreven zijn als werkzoekende schoolverlater.

Als student of werkzoekende kan je werken en toch nog kinderbijslag ontvangen. Daarbij geldt de voorwaarde dat je maximum 240 uur per kwartaal mag werken. Werk je meer, dan ontvang je geen kinderbijslag voor dat volledige kwartaal.

Uitzondering op de regel is het derde kwartaal (van juli tot en met september). Tijdens die periode mag je meer dan 240 uur werken zonder verlies van kinderbijslag. De voorwaarde is dan wel dat je vanaf het volgende schooljaar (in september of oktober) naar school blijft gaan.

Als je niet verder studeert na de schoolvakantie en begint te werken, stopt het recht op kinderbijslag.

Door de Corona-crisis geldt uitzonderlijk dat je ook tijdens het tweede kwartaal van 2020 meer dan 240u kan werken, zonder je kinderbijslag te verliezen. Meer hierover vind je op de site van Famiris of kan je hier nalezen.

Bijkomende kinderbijslag

Vanaf 1 september van het jaar waarin je 18 jaar wordt tot en met de maand waarin je 21 wordt, kan het recht op de bijkomende kinderbijslag bewaard blijven wanneer je als student werkt. Ook hier geldt de regeling dat je niet meer dan 240u per kwartaal mag werken.

 

Tegemoetkomingen voor volwassenen (21+)

Als je als 21-plusser een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt, mag je in principe maximum 3 maanden werken voor er iets van je tegemoetkoming afgetrokken wordt. Als je alleen in de zomervakantie werkt, met een studentenovereenkomst, kan je dus zonder problemen je tegemoetkoming behouden.

Anders is het als je in de loop van het jaar af en toe eens werkt. Werk je bijvoorbeeld elke zaterdag, dan heb je op een jaar in principe maar 52 dagen gewerkt. Er wordt echter gekeken naar de maanden waarin je aan de slag ging en niet naar de dagen die je effectief werkte. In dit geval zou het willen zeggen dat je 12 maanden gewerkt hebt en je dus je tegemoetkoming kwijtraakt.

Fiscale gevolgen van een studentenjob

Een studentenjob doen kan ook een aantal fiscale gevolgen hebben. Als je niet meer 12.700 euro (brutobedrag, na afhouding van sociale bijdragen) verdient, dan hoef je zelf geen belastingen te betalen. Dit bedrag geldt enkel indien je geen andere belastbare inkomsten hebt en je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte.

Verder blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je in een tweeoudergezin niet meer dan 3.380 € (= 7.045 € bruto) verdient of als je in een éénoudergezin niet meer dan 4.880 € (= 8920 € bruto) verdient . Kinderen die een erkende handicap hebben, mogen nog meer verdienen. De bovenstaande bedragen gelden enkel indien je geen andere bestaansmiddelen hebt én indien je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte. Wees waakzaam, want een kind minder ten laste hebben kan een groot verschil met zich meebrengen voor je belastingen!

Heb je vragen omtrent de fiscale aspecten van studentenarbeid? Neem dan zeker eens contact op met de FOD Financiën (02/57 25 757 of neem hier een kijkje op. Voor meer algemene informatie over studentenarbeid neem je contact op met je vakbond, studentendienst of interimkantoor. Ook hier vind je informatie. Daarnaast kan je je vraag uiteraard ook bespreken met de sociaal werker van je mucocentrum of onze collega’s van de Dienst Families en Volwassenen met muco (02/61 32 719).

 

Laatste update: