Studentenjob

Een centje meepikken of wat ervaring opdoen tijdens een vakantiejob is een leuk idee. Je informeert je liefst op voorhand even, want er zijn wel een aantal regels waar je best rekening mee houdt zodat je jouw voordelen zoals de kinderbijslag of belastingvoordeel niet verliest.

Woon je in het Vlaamse Gewest? Vanaf 1 januari 2019 werd de uitbetaling van de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid. De kinderbijslag werd omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Voor Brusselaars veranderde het systeem vanaf 1 januari 2020.

We lichten hieronder kort toe:

 • Wat een studentenjob kan betekenen voor je kinderbijslag/groeipakket
 • Wat de gevolgen van een studentenjob kunnen zijn indien je een integratietegemoetkoming en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming (18+) ontvangt
 • Wat de mogelijke impact voor je belastingen is
Studentenjob

Aangezien de regels zeer complex zijn, proberen we het in een overzichtelijk schema te gieten. Mocht je hier nog vragen bij hebben, aarzel niet om Ken (ken@muco.be; 02 61 32 719) of Ann (ann@muco.be; 02/663.39.02) te contacteren.

Je woont in Vlaanderen: gevolgen voor je groeipakket

Het Groeipakket bestaat uit een basisbedrag (dat elk kind ontvangt) en eventuele extra toeslagen die afhankelijk zijn van de situatie van het kind. Als het om een vakantiejob gaat, zijn vooral het basisbedrag en de zorgtoeslag die je kan krijgen als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt, van belang.

Je bent jonger dan 18

Tot en met de maand waarin je 18 jaar wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. Concreet betekent dit dat je aan geen enkele voorwaarde moet voldoen en onbeperkt mag werken.

Je bent ouder dan 18 jaar en hebt geen specifieke ondersteuningsbehoefte

Heb je geen erkenning voor voldoende punten voor de zorgtoeslag, dan kun je tussen de 18 en de 25 jaar werken als student en je basisbedrag behouden indien je:

 • maximaal 475 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst met verminderde sociale bijdragen
 • maximaal 80 uur per maand werkt met een gewoon contract met normale sociale bijdragen. (Er gelden uitzonderingen voor mensen die tewerkgesteld zijn als onthaalouder of monitor onder het “sui generis”-statuut.)
 • een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep;
 • geen sociale uitkering ontvangt. (Een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is echter wel toegelaten. Daarnaast geldt er ook een uitzondering indien een sociale uitkering voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren of een stageovereenkomst.)

Goed om te weten: Er geldt dit jaar een uitzonderingsmaatregel t.g.v. de coronacrisis. In de eerste drie maanden van 2022 (januari, februari en maart) mag je tot 45 uur extra werken met een studentenovereenkomst zonder dat dit gevolgen heeft voor je groeipakket. Bij jobstudenten in de zorg of het onderwijs tellen de uren van het eerste kwartaal zelfs helemaal niet mee voor het totaal van 475 uur per jaar.

Ben je student in het deeltijds onderwijs, in een deeltijdse vorming of in een systeem van alternerend leren en werken, dan gelden er bijzondere regels. Deze kan je hier terugvinden.

Je bent ouder dan 18 jaar en hebt wel een specifieke ondersteuningsbehoefte

Voor personen ouder dan 18 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte (erkenning voldoende punten voor het ontvangen van de zorgtoeslag) geldt dat zij tot de leeftijd 21 jaar onvoorwaardelijk recht behouden op het basisbedrag van het groeipakket.

Ben je tussen de 21 en de 25 jaar, dan gelden de volgende voorwaarden voor het behoudt van het basisbedrag als je:

 • maximaal 475 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst.
 • maximaal 80 uur per maand werkt met een gewoon contract.
 • een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.

Personen met een specifieke ondersteuningsbehoefte tussen de 18 en de 21 jaar kunnen ook hun zorgtoeslag behouden als ze:

 • maximaal 475 uur per jaar werken met een studentenovereenkomst.
 • maximaal 80 uur per maand werken met een gewoon contract.
 • een zelfstandige activiteit uitoefenen waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.
 • werken in een maatwerkbedrijf.
 • een tewerkstelling hebben die kadert binnen alternerend leren, een bezoldigde stage, een leerovereenkomst of een praktische opleiding op de werkplek.
 • Geen sociale uitkering ontvangen. (Er gelden hierbij uitzonderingen voor beroepsinschakelingsuitkeringen of sociale uitkeringen die het gevolg zijn van een activiteit in een maatwerkbedrijf, een tewerkstelling in het kader van alternerend leren, een leerovereenkomst of een bezoldigde stage.)

Je woont in Brussel: gevolgen voor je kinderbijslag/verhoogde kinderbijslag

Neem contact op met je kinderbijslagfonds voor alle informatie omtrent de combinatie van een studentenjob met de kinderbijslag/verhoogde kinderbijslag.

Je bent ouder dan 18 en ontvangt een tegemoetkoming voor volwassenen (IT/IVT)

Als je als 18-plusser een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt, mag je in principe maximum 3 maanden werken voor er iets van je tegemoetkoming afgetrokken wordt. Als je alleen in de zomervakantie werkt, met een studentenovereenkomst, kan je dus zonder problemen je tegemoetkoming behouden.

Anders is het als je in de loop van het jaar af en toe eens werkt. Werk je bijvoorbeeld elke zaterdag, dan heb je op een jaar in principe maar 52 dagen gewerkt. Er wordt echter gekeken naar de maanden waarin je aan de slag ging en niet naar de dagen die je effectief werkte. In dit geval zou het willen zeggen dat je 12 maanden gewerkt hebt en je dus je tegemoetkoming kwijtraakt.

Fiscale gevolgen van een studentenjob (belastingen)

Een studentenjob doen, kan ook een aantal fiscale gevolgen hebben. Als je niet meer dan 12.928,57 euro (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021) (brutobedrag, na afhouding van sociale bijdragen) verdient, dan hoef je zelf geen belastingen te betalen. Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) bedraagt dit 13.242,86 euro.

Dit bedrag geldt enkel indien je geen andere belastbare inkomsten hebt en je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte.

Verder blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je in een tweeoudergezin niet meer dan 3.410 euro (=  7.102,50 euro bruto) (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021) verdient of als je in een éénoudergezin niet meer dan 4.920 euro (= 8.990 euro bruto) (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021) verdient. Kinderen die een erkende handicap hebben, mogen nog meer verdienen. De bovenstaande bedragen gelden enkel indien je geen andere bestaansmiddelen hebt én indien je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte. Wees waakzaam, want een kind minder ten laste hebben kan een groot verschil met zich meebrengen voor je belastingen!

Opgelet: als je veel werkt tijdens de coronacrisis, verdien je ook meer en bestaat de kans volgens de normale regels dat je niet meer fiscaal ‘ten laste’ bent van je ouders. In normale omstandigheden zouden je ouders inderdaad meer belastingen moeten betalen. Maar in dit geval worden tijdens

 • het tweede kwartaal 2020 en het derde kwartaal 2021 (voor alle studenten)
 • de eerste 45 uren van het eerste kwartaal 2022 (voor alle studenten)
 • het vierde kwartaal 2020, het eerste, tweede kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 (voor wie werkt in de zorg en het onderwijs)

je inkomsten als student niet meegerekend om te bepalen of je fiscaal al dan niet ten laste van je ouders bent.

Heb je vragen omtrent de fiscale aspecten van studentenarbeid? Neem dan zeker eens contact op met de FOD Financiën (02/57 25 757). Voor meer algemene informatie over studentenarbeid neem je contact op met je vakbond, studentendienst of interimkantoor. Ook via studentatwork.be vind je informatie. Daarnaast kan je je vraag uiteraard ook bespreken met de sociaal werker van je mucocentrum of onze collega’s van de Dienst Families en Volwassenen met muco (02/61 32 719).

 

 

Laatste update: