Tijdelijk onderwijs aan huis

Elke kleuter-, lagere en secundaire school moet, als de ouder dit aanvraagt, gratis Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) voorzien voor kinderen met een chronische ziekte. Een leerkracht aangesteld door de school geeft het kind dan tot 4 uur per week thuis les. Dit geldt voor kleuters vanaf drie jaar tot en met het einde van het middelbaar onderwijs.

Voorwaarden

  1. Het kind moet chronisch ziek zijn en 9 halve dagen afwezig zijn geweest. Een chronische ziekte wordt gedefinieerd als een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is. (Dit verschilt dus van de andere categorie voor TOAH, namelijk langdurig ziek zijn.) Telkens wanneer een kind in de loop van het schooljaar een totaal van 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het recht op vier lestijden Tijdelijk Onderwijs aan Huis. Deze 9 halve dagen afwezigheid hoeven niet aansluitend na elkaar te zijn.
  2. Het kind moet op minder dan 10 kilometer van de school verblijven (woon je verder dan is de school niet verplicht om TOAH te organiseren).

Hoe een aanvraag indienen?

De ouders dienen aan de hand van een standaardformulier een aanvraag in te dienen bij de directie van de school. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een medisch attest en dienst slechts eenmalig te gebeuren. Nadien heb je bij elke nieuwe periode van 9 halve schooldagen afwezigheid automatisch recht op TOAH.

De extra uren Tijdelijk Onderwijs aan Huis kunnen eveneens op school in plaats van thuis worden gegeven. De plaats en het tijdstip van deze extra uren worden in onderling overleg bepaald met de ouders.

Opgelet: Als je kind les krijgt via de ziekenhuisschool of de school verbonden aan het Zeepreventorium of Pulderbos, heeft de school  niet langer de verplichting om Tijdelijk Onderwijs Aan Huis te organiseren.

Laatste update: