Onderwijs via internet

Bednet Vlaanderen creëert voor langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar een schoolomgeving op het internet. Door een vernuftig systeem kan je kind de les die in de klas doorgaat tegelijk meevolgen van thuis of in het ziekenhuis.

Bednet

Op om het even welk moment van het schooljaar kan jij, iemand van het mucoteam, de directie van de school,… een aanvraag indienen. Met alle partijen samen wordt de aanvraag besproken en als iedereen akkoord is, gaan de medewerkers van Bednet aan de slag om het systeem te installeren. Dit is voor alle partijen kosteloos.

Bednet kan gestart worden als het kind of de jongere minstens een maand lang Bednet zal gebruiken tijdens het schooljaar, aansluitend of verdeeld over losse of halve lesdagen. Voor chronisch zieke kinderen geldt dus een afwezigheid van in totaal 4 lesweken over het hele schooljaar gespreid.

Ook voor kinderen die tijdens het schooljaar een paar weken gaan revalideren in Pulderbos of in het Zeepreventorium kan dit een handig hulpmiddel zijn.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van Bednet.

Laatste update: