School via internet

In 2003 werd Bednet Vlaanderen opgericht. Bednet creëert voor langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar een schoolomgeving op het internet. Door een vernuftig systeem kan je de les die in de klas doorgaat tegelijk meevolgen van bij je thuis of in het ziekenhuis. Je kan zelfs antwoorden op een vraag van de leerkracht, een toets maken via het internet, je klasgenoten kunnen met jou praten,... Je krijgt dus op het internet jouw eigen plekje, waar je op afstand de lessen kan blijven volgen en waar het contact met je leerkracht en je klasgenoten kan blijven doorlopen.

Dit jaar hoopt Bednet zo weer 150 zieke kinderen "virtueel" naar school te laten gaan.
Ook kinderen en jongeren met muco kunnen in een periode waarin het toch wat moeilijker loopt met de gezondheidstoestand en het evenwicht school-behandeling niet zo makkelijk te vinden is, een beroep doen op Bednet. Op om het even welk moment van het schooljaar kan jij, iemand van jouw mucoteam, de directie van jouw school,...een aanvraag indienen. Met alle partijen samen wordt de aanvraag besproken en als iedereen akkoord is, gaan de medewerkers van Bednet aan de slag om het systeem bij jou geïnstalleerd te krijgen. Ook voor kinderen die tijdens het schooljaar een paar weken gaan revalideren in Pulderbos of De Haan kan dit misschien wel een handig hulpmiddel zijn.

Voor wie het zelf eens wil bekijken: surf naar www.bednet.be