Waarom?

Lichamelijke activiteit is voor iedereen gezond, dat is algemeen bekend. Als je muco hebt, is sporten en bewegen nóg belangrijker.  Het is van levensbelang en vormt – letterlijk – een onderdeel van de behandeling om de algemene lichaamsconditie en de longfunctie zo goed mogelijk op peil te houden.

Waar lichaamsbeweging levensnoodzakelijk is voor mensen met muco, zijn intensieve therapieën dat ook. Therapieën die bovendien zeer duur zijn en door de ziekenfondsen vaak niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald worden. Dit zorgt voor een bijkomende financiële last bovenop de beproeving van de ziekte zelf. Om mensen met muco van deze cruciale behandelingen te kunnen voorzien en om financiële ademruimte te creëren zorgt de Mucovereniging voor de terugbetaling van deze therapiekosten.

Onder de noemer van therapiekosten vallen: ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, medische onderzoeken, dure geneesmiddelen en revalidatiekuren, maar ook andere kosten zoals transportkosten voor consultaties, hospitalisaties of premies in het kader van een hospitalisatieverzekering.

Hieronder vind je enkele specifieke situaties terug waarbij de Mucovereniging dankzij haar trouwe schenkers en sympathisanten deze therapiekosten kon terugbetalen.*

  • Bij muco loert het gevaar op infecties altijd om de hoek. Mensen met muco moeten daarom steeds waakzaam zijn en voorzorgen nemen. Dit is ook het geval voor persoon Bert. Hij is niet in staat om te werken en geniet een beperkte uitkering, maar door een recente infectie heeft hij speciale antibiotica uit het buitenland Hierbij wordt hij echter met honderden euro’s aan kosten geconfronteerd. De Mucovereniging helpt hem om deze kosten te dragen.
  • Isabelle kan niet werken en woont alleen. Ze wordt echter geconfronteerd met hoge apothekerskosten en ziekenhuiskosten, waarvan een groot deel niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds. De Mucovereniging helpt haar om deze kosten te dragen. Op deze manier komt er voor haar eindelijk financiële ademruimte. Hierdoor kan ze aan het einde van de maand rondkomen, zonder dat ze zich zorgen moet maken over haar andere financiële verplichtingen.
  • Sarah en Lex zijn net trotse ouders geworden van Isaac. Na de geboorte krijgt Isaac relatief snel de diagnose van muco. Sarah en Lex beschikken echter niet over een hospitalisatieverzekeringmaar al vroeg moet hun baby opgenomen worden. Het gezin krijgt op korte tijd met grote kosten te maken die ze niet allemaal kunnen dragen. De Mucovereniging helpt hen met het betalen van opname- en therapiekosten en gaat met hen op zoek naar een geschikte hospitalisatieverzekering die hen moet helpen om deze kosten in de toekomst beter te kunnen dragen.

Voor iedere 150 euro die jij mee helpt inzamelen, kan de Mucovereniging gedurende één jaar de therapiekosten van iemand met muco terugbetalen.

Met de Move for Air Challenge 21 willen we zoveel mogelijk mensen in beweging brengen, omdat het gezond is en omdat we zo kunnen bijdragen aan de toekomst van kinderen, jongeren en volwassenen met muco. Laat ons samen een inspanning verrichten om voor zoveel mogelijk mensen met muco financiële ademruimte te creëren!

*De namen in dit artikel zijn vanwege privacy gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de Mucovereniging.

Laatste update: