Studietoelage

Naar school gaan kost geld. De studietoelage van de Vlaamse Overheid kan helpen om de kosten te dragen. In tegenstelling tot de schooltoeslag en het Groeipakket voor het lager en secundair onderwijs, wijzigt het principe van de studietoelage niet. Ze blijft uitbetaald worden door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je kan alle voorwaarden en documenten uitgebreid terugvinden op de website studietoelagen.be. Hieronder geven we alvast de belangrijkste voorwaarden.

  1. Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus 2019 tot en met 1 juni van het academiejaar via het digitaal loket.
  2. Voor wie in het verleden al een toelage kreeg, wordt vanaf september automatisch een dossier opgestart. Je krijgt dan een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen.

Twijfel je hierna of je in aanmerking komt? Dien gewoon je aanvraag in, want het is niet evident om uit alle regels en voorwaarden wijs te geraken.

Hoeveel bedraagt de toelage en waarvoor kan ik deze krijgen?

Als je recht hebt op een studietoelage, dan kan je rekenen op bedragen tussen 271,49 euro (minimumtoelage) en 2.521,67 euro (volledige toelage). Zit je op kot of ben je zelfstandig student, dan kan dit zelfs oplopen tot 4.201,42 euro.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kan elke student een studietoelage krijgen voor het behalen van een diploma voor:

  • Twee bacheloropleidingen
  • Twee graduaatsopleidingen
  • Eén masteropleiding
  • Eén lerarenopleiding (waaronder een educatieve graduaatsopleiding, een educatieve bacheloropleiding of een educatieve masteropleiding)

Daarnaast kan je ook een studietoelage krijgen voor het voltooien van één voorbereidingsprogramma of één schakelprogramma.

Selectieve participatietoeslag

Een nieuwigheid sinds dit academiejaar is de selectieve participatietoeslag voor studenten. Het Groeipakket voorziet voor iedereen die een studietoelage ontvangt een extra jaarlijks bedrag van 50 euro. Deze toeslag van 50 euro wordt meteen samen met de studietoelage uitbetaald.

In het hoger onderwijs moet je ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten om recht te hebben op een studietoelage. Een uitzondering hierop zijn studenten die in hun diplomajaar zitten. Vanaf 2019-2020 komt er een uitzondering bij: studenten met een ernstige ziekte die zich inschrijven voor minder dan 27 studiepunten, kunnen vanaf dan wel recht hebben op een toelage. Je dient dit aan te tonen met een medisch attest van een arts.

  • Een medisch attest voor het behouden van de gezinsbijslag bij een inschrijving van minder dan 27 studiepunten. Dit attest is ook geldig voor studietoelagen.
  • Een medisch formulier ernstig zieke student voor studietoelagen.

Deze formulieren bezorg je vóór 31/12/2020.

Als de studietoelage niet snel genoeg bezorgd wordt of niet volstaat, kan je langsgaan bij de studentenvoorziening of sociale dienst van je school. Ze kunnen je misschien een eigen studietoelage, een studielening of een overbruggingslening (mocht je door omstandigheden tijdelijk en onverwacht meer kosten hebben) aanbieden. Ze kunnen waar nodig ook renteloze voorschotten op je studiefinanciering betalen. Dit kan nuttig zijn om de periode tussen het begin van het academiejaar en de ontvangst van de beurs te overbruggen. Indien hier geen oplossing gevonden wordt kan onze Vereniging ook hulp bieden. Neem hiervoor contact met Ken (ken@muco.be of 02/61.32.719).

Laatste update: