Bourse d’étude

Naar school gaan kost geld. Studeren ook. De school- en studietoelagen van de Vlaamse Overheid helpen om de kosten te dragen. Naar schatting één op de vier leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Misschien heb ook jij er recht op?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je kan alle voorwaarden en documenten uitgebreid terugvinden op de website studietoelagen.be. Hieronder geven we alvast een korte samenvatting. Twijfel je hierna of je in aanmerking komt? Dien gewoon je aanvraag in, want het is niet evident om uit alle regels en voorwaarden wijs te geraken.

Je komt in aanmerking voor een toelage als je voldoet aan vier voorwaarden:

 1. In principe moet je Belg zijn (onder bepaalde voorwaarden komen ook niet-Belgen in aanmerking)
 2. Jouw gezinssituatie (of leefeenheid) wordt vastgesteld. Die bepaalt immers hoe hoog je inkomen mag zijn. Er zijn 4 mogelijke categorieën :
  – je bent gehuwd of woont samen
  – je bent zelfstandige leerling of student
  – je bent ten laste
  – je bent alleenstaande leerling of student
  De personenlast in je leefeenheid wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toelage. Om het aantal punten te bepalen, wordt rekening gehouden met de situatie op 31 december 2018. Kinderen en jongeren met muco, met een erkende handicap of een gezinshoofd met muco die een erkende handicap heeft, wegen zwaarder door bij het bepalen van het aantal punten van je leefeenheid.
 3. Jouw inkomen speelt een belangrijke rol: je krijgt pas een toelage als je gezinsinkomen niet te hoog is. Hiervoor wordt gekeken naar het aanslagbiljet : inkomstenjaar 2016, aanslagbiljet 2017.
 4. Je moet voldoen aan pedagogische voorwaarden. Dit wil in het algemeen zeggen dat je les dient te volgen aan een erkende onderwijsinstelling en voldoende aanwezig dient te zijn. De voorwaarden verschillen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.

Hoe de studietoelage aanvragen?

De persoon die voorziet in het onderhoud van de leerlingen of studenten (bv. een ouder), de meerderjarige leerling of de student hoger onderwijs kan een aanvraag indienen en opvolgen. Je kan een studietoelage op volgende manieren aanvragen:

 1. Nieuwe aanvragen voor het school- en academiejaar 2018-2019 dien je zelf in. Dat kan al vanaf nu. Dit gaat snel en makkelijk via het digitaal loket. Meld je hiervoor aan met je eID of federaal token. Lukt dit niet, dan kan je je aanvraag ook per post versturen. Een aanvraag indienen kan tot en met 1 juni 2019. Na de registratie van je dossier krijg je een ontvangstmelding. Zo weet je dat je dossier goed is aangekomen. De afdeling School- en Studietoelagen kijkt je aanvraag grondig na. Is het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld? Heb je de gevraagde bijlagen toegevoegd? Als je dossier onvolledig is, kan je bij de ontvangstmelding meteen de vraag krijgen om ontbrekende informatie op te sturen of te mailen. De verwerking van de (volledige en correcte) aanvragen gebeurt in chronologische volgorde.
 2. Als je vorig jaar voor het eerst een toelage kreeg, krijg je eerst een brief waarin toestemming wordt gevraagd om persoonlijke informatie op te halen uit verschillende databanken. Indien je hiermee akkoord gaat, hoef je verder niets te doen en krijg je binnen de twee maanden een vooraf ingevuld formulier. Je kijkt dit dan best na en stuurt het (al dan niet gecorrigeerde) document terug.
 3. Had je eerder al recht op een toelage, dan wordt er automatisch een dossier opgestart en wacht je best tot je het vooraf ingevuld formulier thuis bezorgd krijgt. Dit gebeurt in de periode november tot februari. Het kan dus wel even duren eer je nieuws ontvangt.
  Als je in aanmerking komt voor een toelage, krijg je die ook uitbetaald. Je kan je aanvraag ten alle tijde online opvolgen. Voor een kleuter of een leerling in het lager en secundair onderwijs ontvangt de persoon die in het onderhoud voorziet de toelage. Meestal is dat een van de ouders. Studenten in het hoger onderwijs ontvangen hun studietoelage rechtstreeks op hun eigen bankrekening.

Hoeveel bedraagt de studietoelage?

Voor kleuters is de schooltoelage een vast bedrag van 96,69 euro. In het lager onderwijs krijg je een toelage die bepaald wordt door je inkomen en de gezinssamenstelling en schommelt het bedrag tussen 108,78 en 163,17 euro. In het secundair liggen de bedragen tussen de 135,48 euro en 599,96 euro. Er worden een heel aantal specifieke situaties onderscheiden die recht geven op hogere bedragen. In het hoger onderwijs hangt het bedrag van de studietoelage af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling, het studietraject en het studietoelagekrediet.

Dernière mise à jour: