Wijzigingen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT)

Recentelijk vonden er een aantal wijzigingen plaats betreffende de regels voor de integratietegemoetkoming (IT) en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) waarop volwassenen met muco vaak een beroep kunnen doen.

Zo werd de leeftijdgrens om deze tegemoetkomingen te ontvangen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Verder zal het inkomen van een samenwonende partner geen invloed meer hebben op de berekening van het bedrag van de IT. Ten slotte neemt het bedrag van de IVT de komende jaren geleidelijk toe. Hieronder gaan we dieper in op de diverse veranderingen.

Verlaging leeftijdgrens voor de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming 

Tot voor kort konden enkel mensen met muco vanaf de leeftijd van 21 jaar een IVT en/of een IT ontvangen. Deze leeftijdsgrens werd verlaagd naar 18 jaar en geldt vanaf 1 augustus 2020.

Sinds 1 januari 2021 wordt deze maatregel al toegepast op nieuwe aanvragen voor de IT/IVT.

Voor mensen die op 1 augustus 2020 ouder dan 21 jaar waren, verandert er niets.

Daarentegen zal het dossier van personen die geboren zijn tussen 31 juli 1999 en 31 juli 2002 automatisch herzien worden met terugwerkende kracht vanaf de maand volgend op hun 18e verjaardag en dit ten vroegste vanaf 1 augustus 2020 indien zij al een IT/IVT ontvingen of indien er reeds een aanvraag voor de IT/IVT liep (op voorwaarde dat er positieve beslissing volgt).

Jongeren die de zorgtoeslag (bijkomende kinderbijslag) ontvangen, zullen nog te gepaste tijde een brief toegestuurd krijgen waarin de verdere stappen voor de aanvraagprocedure van de IVT/IT beschreven worden.

Mensen die zich niet in één van de bovenstaande categorieën herkennen, kunnen vanaf hun 17e verjaardag een aanvraag voor het verkrijgen van deze tegemoetkomingen indienen via handicap.belgium.be, het online platform van de FOD Sociale Zekerheid. Bijkomende informatie over de aanvraagprocedure voor deze tegemoetkomingen, kan je terugvinden in onze laatste editie van Asem (p. 12). Meer informatie kan je eveneens hier nalezen.

Afschaffing “prijs van de liefde” voor de integratietegemoetkoming

Wanneer mensen met muco beslissen om te gaan samenwonen met een partner die een inkomen heeft, verliezen ze vaak een deel of soms zelfs hun volledige tegemoetkomingen. Vanaf 1 januari veranderden de regels hieromtrent. Het inkomen van de partner zal niet meer in aanmerking genomen worden bij de berekening van het bedrag van de IT.

Het Koninklijk Besluit dat de wijziging van de regels moet regelen, werd echter nog niet gepubliceerd. Voor mensen die al samenwoonden met een partner en die tot 1 januari al een (deel van hun) integratietegemoetkoming ontvingen, zal de FOD Sociale Zekerheid zelf het initiatief nemen om een herziening uit te voeren en het bedrag van deze tegemoetkoming (retroactief) aan te passen. Wie zijn integratietegemoetkoming echter in het verleden al volledig kwijt raakte omwille van het inkomen van de partner, raden we aan om zelf contact met de FOD Sociale Zekerheid op te nemen om een herziening aan te vragen.

OPGELET: Deze wijzigingen hebben geen invloed op de berekening van de IVT. Deze laatstgenoemde tegemoetkoming raak je nog steeds relatief snel kwijt wanneer je gaat samenwonen met een partner die een inkomen heeft.

We adviseren mensen met muco die van plan zijn om samen te wonen met hun partner daarom nog steeds om te laten berekenen welke impact het inkomen van hun partner zal hebben op het bedrag van de tegemoetkomingen. Op deze manier kom je nooit voor onaangename verassingen te staan. De maatschappelijk werkers van de mucocentra en de medewerkers van de Mucovereniging , ken@muco.be) helpen je graag verder met al je vragen omtrent de tegemoetkomingen. Meer informatie vind je ook hier.

De inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt de komende jaren geleidelijk

Het bedrag van de IVT zal met 10,75% stijgen tegen 2024. De verhoging zal in 4 keer gebeuren, jaarlijks met 2,68%. Deze stijging komt bovenop de bestaande wettelijke mechanismen zoals bijvoorbeeld de indexering.

Wie een IVT ontvangt, hoeft hiervoor zelf niets te doen. Het bedrag van deze tegemoetkoming zal jaarlijks automatisch verhoogd worden.

Meer informatie kan je hier vinden.