Voordelen van een snelle uitroeiing van Pseudomonas bij kinderen onder 7 jaar

Pseudomonas aeruginosa is een bacterie die erom bekend staat aanzienlijke schade te berokkenen aan de longen van mensen met muco. De Europese richtlijnen hieromtrent stellen dat het belangrijk is om zo snel mogelijk na de vaststelling van een Pseudomonas-infectie te starten met antibiotica om de bacterie uit te roeien, dit om te vermijden dat die chronisch in de longen aanwezig blijft. Terwijl geïnhaleerde tobramycine (TOBI) veelvuldig gebruikt wordt voor het langdurig behandelen van deze chronische infecties, is dit antibioticum niet goedgekeurd voor het gebruik in kinderen met muco jonger dan 6 jaar. Om die reden besloten onderzoekers uit te testen hoe doeltreffend én veilig TOBI is voor het behandelen van startende Pseudomonas-infecties bij kinderen met muco tussen 3 maand en 7 jaar oud.

Gedurende 28 dagen kregen de kinderen ofwel TOBI, ofwel een placebo (in dit geval aerosol zonder werkzame stof). Werd er na 28 dagen nog steeds Pseudomonas gekweekt, dan kregen de kinderen opnieuw/toch (afhankelijk van in welke groep ze gedurende de eerste 28 dagen zaten) TOBI. Kinderen bij wie op dag 28 geen Pseudomonas meer kon gekweekt worden, konden ervoor kiezen om nog eens 28 dagen lang aan de studie deel te nemen. In dit geval werd aan de kinderen die eerst TOBI kregen, nu het placebo gegeven, en aan de kinderen die eerst het placebo kregen, nu TOBI gegeven. Dit systeem werd in de studie ingebouwd opdat elk kind zou kunnen behandeld worden met TOBI. Kinderen die op twee opeenvolgende tijdstippen tijdens de studie Pseudomonas-vrij waren, werden vervolgens gedurende 12 maanden verder opgevolgd. Werd er tijdens die periode toch nog een Pseudomonas infectie vastgesteld, dan kregen ze een bijkomende kuur met TOBI.

De onderzoekers konden aantonen dat kinderen met een startende Pseudomonas infectie er baat bij hebben zo snel mogelijk met geïnhaleerde TOBI behandeld te worden, en dat het enkele weken uitstellen van deze behandeling leidt tot slechtere resultaten. Op het einde van de initiële behandelingsperiode van 28 dagen waren beduidend meer patiënten die TOBI hadden gekregen Pseudomonas-vrij, vergeleken met de kinderen die placebo kregen. Bij kinderen die meteen TOBI hadden gekregen, werd ook beduidend vaker langdurige uitroeiing van Pseudomonas bekomen, wat betekent dat er tijdens 2 opeenvolgende momenten later in de studie geen Pseudomonas meer kon gekweekt worden. Tot slot bleef 68% van de patiënten bij wie men erin geslaagd was Pseudomonas langdurig uit te roeien, ook Pseudomonas-vrij tijdens de opvolgingsperiode van 12 maand ná de studie. Er snel bij zijn lijkt dus de boodschap!

De onderzoekers konden bij de kinderen geen ernstige nevenwerkingen verbonden aan het gebruik van TOBI vaststellen, en concludeerden dus dat het veilig is om dit antibioticum te gebruiken in deze leeftijdsgroep. Enige voorzichtigheid bij het interpreteren van deze resultaten is wel geboden aangezien de groep kinderen bij wie deze uitroeiingsmethode werd getest, vrij klein was (51 kinderen). Daarom zal deze studie nog eens moeten herhaald worden bij een grotere groep kinderen.

Dit artikel is een bewerking van de Engelstalige samenvatting die de onderzoekers zelf hebben geschreven. Het volledige wetenschappelijke artikel vind je hier.