Veel succes!

In de april editie van ons magazine Asem zorgden we voor een bijlage met betrekking tot het terugbetalingsdossier van Kaftrio. Alle ogen zijn gericht op de onderhandelende partijen. Vanuit de Mucovereniging wensen we hen oprecht alle SUCCES toe met het bereiken van een akkoord. Want falen is echt geen optie. Het wachten heeft lang genoeg geduurd.

Elke lezer ontving twee postkaartjes om zijn of haar stem te laten horen aan de onderhandelende partijen, de producent Vertex en de Belgische overheid.

In de begeleidende brief gaven we toelichting omtrent deze actie.

We delen de actie ook graag langs deze weg voor wie de kaartjes niet via Asem mocht ontvangen.

Het kaartje gericht aan Vertex kan je hier vinden, dit aan de minister van Volksgezondheid hier. Je kan beide downloaden en printen. Bezorg je ingevulde kaartjes aan de Mucovereniging. Wij bundelen ze en bezorgen ze samen aan de onderhandelende partijen.

Bedankt alvast voor je steun om onze wens mee te versterken!