Update solidariteitsactie Oekraïne

Eind februari brak de hel los in Oekraïne. De Russische inval zorgde ervoor dat miljoenen mensen het land ontvluchtten. Zij die achterbleven moesten in rudimentaire omstandigheden zien te overleven. Dergelijke conflictsituaties treffen mensen die met een (zeldzame) ziekte leven, extra hard. Het duurde dan ook niet lang vooraleer CF Europe, de Europese koepelvereniging van mensen met muco, noodkreten ontving uit Oekraïne en haar buurlanden. Hierop lanceerden vrijwel alle leden van CF Europe, waaronder de Belgische Mucovereniging, spontaan solidariteitsacties.

De Mucovereniging schonk onmiddellijk €5.000 aan CF Europe om de eerste noden te lenigen. We lanceerden ook een oproep naar onze leden en sympathisanten toe om een gift te doen. Dit bracht het mooie bedrag van 800 euro op, waarvoor we jullie van harte willen bedanken. De gelden werden besteed aan medische en humanitaire hulp, voedsel en reiskosten. CF Europe coördineert ook de internationale donaties van geneesmiddelen en medische apparatuur.

Een vijftal Belgische gezinnen stelde zich ook kandidaat om Oekraïense families met muco op te vangen, en nog eens 2 mensen stelden voor om de rol van buddy op zich te nemen. Momenteel bevindt ongeveer de helft van de Oekraïense gezinnen met muco zich in het buitenland, al is het moeilijk om een compleet beeld te krijgen. De Mucovereniging ontving nog geen concrete aanvragen voor de opvang van deze mensen. Dit heeft wellicht meerdere redenen. Over het algemeen willen Oekraïense vluchtelingen het liefst in de buurlanden blijven, in de hoop zo snel mogelijk naar huis te kunnen terugkeren als de situatie stabiliseert. Vermoedelijk wordt de beslissing naar waar uit te wijken ook beïnvloedt door waar Kaftrio wordt terugbetaald.

Voorlopig blijft het gewapende conflict voortduren, en zijn er dus nog steeds middelen nodig om de toegang tot levensnoodzakelijke medicatie voor mensen met muco in en rond Oekraïne te verzekeren. Het blijft dus mogelijk om een bijdrage te storten via de Mucovereniging. Dit doe je hier. CF Europe blijft de situatie op de voet volgen en hulpacties coördineren. Hun website wordt continu bijgewerkt met de recentste informatie.

Nogmaals bedankt voor jullie blijken van solidariteit. Zo tonen we dat we als mucogemeenschap één front vormen.