Studie toont verbetering longfunctie aan bij inhalatie mannitol

Op het Europese mucocongres dat plaatsvond in Belgrado afgelopen juni, werden de resultaten voorgesteld van een grootschalige fase III [1] klinische studie waarin de doeltreffendheid van mannitol werd onderzocht. Mannitol, in ons land reeds verkrijgbaar onder de merknaam Bronchitol®, is een droogpoeder voor inhalatie. Wanneer het product wordt ingeademd, wordt er water aangetrokken naar de slijmlaag in de luchtwegen. De slijmen worden hierdoor vloeibaarder en makkelijk voor de patiënt om op te hoesten.

In totaal namen 423 volwassenen met muco deel aan deze klinische studie die uitgevoerd werd in ongeveer 100 mucocentra wereldwijd, en die eindigde in februari 2017. De deelnemers werden ingedeeld in een ‘actieve’ groep (tweemaal per dag 400 mg mannitol, 26 weken lang) of in een controlegroep (50 mg mannitol). Bij aanvang van de studie hadden de patiënten een mediane longfunctie van 63%. 26 weken later konden de onderzoekers in de ‘actieve’ groep een bescheiden, doch beduidende stijging van de longfunctie met 2.2% noteren in vergelijking met de start van de studie. Meer dan 20% van de behandelde patiënten zag zijn of haar longfunctie zelfs met 10% of meer toenemen, tegenover 11% in de controlegroep. De onderzoekers konden ook aantonen dat er reeds na 6 weken een positieve evolutie was in de longfunctie, en dat die ook kon behouden worden tot het einde van de studie. Wat betreft opstoten van infectie was er geen verschil tussen de ‘actieve’ en de controlegroep.

 

Dit artikel is een bewerking van dit bericht verschenen op de Amerikaanse nieuwswebsite CF News Today.


[1] Dit is de laatste fase van het klinisch onderzoek vooraleer een bepaald product op de markt kan komen. Doorgaans nemen hier veel patiënten aan deel (tussen de 100 en 1000) en is het een studie die over een langere periode loopt. Met als doel de werkzaamheid van het nieuwe product te bevestigen, wordt het meestal vergeleken met de standaardbehandeling of met een nep-product (placebo). Ook de bijwerkingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.