Studie suggereert dat azitromycine de frequentie van muco-opstoten door Pseudomonas vermindert

Ongeveer 40% van de Belgische volwassenen met muco zijn chronisch geïnfecteerd met Pseudomonas aeruginosa. Ook bij 24% van de Belgische kinderen met muco werd al minstens één keer een besmetting met deze bacterie vastgesteld. Infectie met Pseudomonas gaat gepaard met ergere ontsteking van de longen en een daling van de longfunctie, maar ook met soms hoog oplopende kosten en een lagere levensverwachting. Daarom is het zo belangrijk dat er onmiddellijk wordt ingegrepen nadat Pseudomonas voor de eerste keer wordt vastgesteld. Wordt dit op z’n beloop gelaten, dan is het veel moeilijker om de bacterie opnieuw uit de longen te verwijderen. In eerste instantie wordt bij kinderen vaak gestart met geïnhaleerde tobramycine (TOBI), een veelvuldig gebruikt antibioticum bij mensen met muco. Startende infecties kunnen hiermee in 90% van de gevallen in de kiem gesmoord worden.

Pseudomonas duikt echter vaak opnieuw op: bij één derde van de kinderen die na behandeling Pseudomonas-vrij zijn, wordt de bacterie binnen de 18 à 27 maanden opnieuw in de longen aangetroffen. Bovendien maakt ook de helft van de kinderen die behandeld wordt voor een Pseudomonas-infectie, binnen de 18 maanden een muco-opstoot door. Een groep Amerikaanse onderzoekers ging daarom op zoek naar een efficiëntere en permanentere manier om Pseudomonas uit de longen te verwijderen. Hiervoor zetten ze een klinische studie op waarin onderzocht werd of toevoeging van azitromycine, een ander antibioticum, aan de standaardbehandeling met TOBI bij kinderen met muco besmet met Pseudomonas, de kans op een muco-opstoot kan verkleinen. Ook wilden ze weten of toevoeging van azitromycine ervoor kan zorgen dat de kinderen langer Pseudomonas-vrij blijven.

In totaal namen 221 kinderen tussen de 6 maand en 18 jaar oud bij wie een startende Pseudomonas-infectie was vastgesteld, aan de studie deel. Ze kregen allemaal een standaardbehandeling met TOBI, maar de ene groep kreeg daar bovenop drie maal per week azitromycine, terwijl de andere groep een neppil (placebo) kreeg. De studie wees uit dat de kinderen die azitromycine kregen, 44% minder kans hadden om een muco-opstoot te ontwikkelen in vergelijking met de kinderen die placebo kregen. Ook hun gewicht nam toe met ongeveer 1,3 kg. De onderzoekers konden echter níet aantonen dat de kinderen uit de azitromycinegroep langer Pseudomonas-vrij bleven.

Uit deze resultaten concludeerden de onderzoekers dus dat azitromycine een waardevolle aanvulling kan zijn op de standaardbehandeling bij kinderen met een startende Pseudomonas-infectie.

Dit artikel is een bewerking van dit bericht verschenen op de Amerikaanse nieuwswebsite CF News Today.