Solidair met Oekraïne

Alle medewerkers van de Mucovereniging zijn diep onder de indruk van de gebeurtenissen in Oekraïne. We zijn ook erg bezorgd om het lot van de bijna 1000 Oekraïners met muco. De Mucovereniging staat in nauw contact met CF Europe, de overkoepelende vereniging voor mensen met muco in Europa. Zij coördineren momenteel de vele solidariteitsacties en horen dagelijks van de vereniging in Oekraïne maar ook van de verenigingen in de buurlanden Polen, Slovakije, Roemenië, Hongarije en Moldavië.

Momenteel zijn er twee groepen mensen in nood, zij die op de vlucht zijn voor het geweld, en zij die (nog) in Oekraïne zijn. De verenigingen van Polen, Slovakije, Roemenië en Hongarije bevestigen ons dat er momenteel een twintigtal mensen met muco en hun gezinnen de grens reeds hebben bereikt. Zij worden door die verenigingen opgevangen en voorzien van geneesmiddelen, onderdak en andere basisbehoeftes.

De meesten zijn echter in Oekraïne achtergebleven en voor hen zijn medicijnen (en dan heel specifiek Creon, vitamines, antibiotica, Ursofalk/Ursochol, hypertoon zout en verneveltoestellen) het meest dringend. Ook hier spelen de verenigingen in de buurlanden een belangrijke rol om de goederen in Oekraïne te krijgen.

De solidariteit is gelukkig groot. Zo schenkt de Mucovereniging alvast € 5000 aan CF Europe. Maar alle kleine beetjes helpen. Met jouw gift stel je de betrokken verenigingen in staat om te voldoen aan dringende behoeften van deze erg kwetsbare groep mensen.  Hartelijk dank bij voorbaat.

Indien jouw gift 40 euro of meer bedraagt, geniet je van een belastingvermindering van 45%.