Niet op de vaccinatielijst?

Update 20 april

Zoals in eerdere berichten vermeld gebeurt de selectie van de risicopatiënten via informatie van de ziekenfondsen (op basis van bv. bepaalde geneesmiddelen die men gebruikt of inschrijving in conventie, etc.). Afgelopen week was er een fout vastgesteld in de selectie en ontbraken een belangrijke groep personen met muco op de lijst. Die fout werd rechtgezet. Alle personen met muco zullen prioritair worden uitgenodigd.

Indien je, na het bezoeken van de site  www.myhealthviewer.be toch zou vaststellen dat jouw dossier op ‘niet-geactiveerd’ staat dan kan je

  1. Contact nemen met de huisarts. De huisarts (indien zij/hij met een Globaal Medisch Dossier (GMD) werkt) kan je nog toevoegen aan de lijst zodat je toch tijdig een uitnodiging voor vaccinatie krijgt.
  2. Of, en dit is nieuw: Contact nemen met de verantwoordelijke arts in jouw mucocentrum wanneer het om één of andere reden niet mogelijk is om via de huisarts op de lijst te komen. Ook deze arts kan voortaan jouw dossier activeren op de prioritaire lijst voor COVID-vaccinatie.

Bericht van 13 april

Vanaf 19 april worden volwassenen die door een onderliggende aandoening een verhoogd risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19 prioritair gevaccineerd. Een aantal van onze leden meldt dat hun naam niet staat vermeld op de prioritaire vaccinatielijst. Ze komen tot die vaststelling na het raadplegen van de site www.myhealthviewer.be

Vanuit de Mucovereniging namen we contact met verschillende instanties om uit te zoeken wat er eventueel fout loopt. De fout is intussen gekend en er werd ons bevestigd dat deze in de loop van deze week wordt rechtgezet.

Wij raden daarom onze leden aan om op het einde van de week opnieuw www.myhealthviewer.be te raadplegen. Als u deze week vrijdag nog niet als prioritair staat genoteerd, neem dan contact met de huisarts om jou te laten toevoegen aan de lijst. Gelieve ook ons op de hoogte te stellen zodat we een goed beeld krijgen van de situatie (stuur een bericht naar peter@muco.be).