Vaccinatie risicopatïenten van start op 19 april

Vanaf 19 april worden volwassenen die door een onderliggende aandoening een verhoogd risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19 prioritair gevaccineerd. De Hoge Gezondheidsraad legde vast wie die risicopatiënten zijn en zij gaven aan dat mucoviscidose één van de zeldzame aandoeningen is die bij volwassenen als reden geldt voor prioritaire vaccinatie.

De concrete selectie van deze risicopatiënten gebeurt via informatie van de ziekenfondsen (op basis van bv. bepaalde geneesmiddelen die men gebruikt of inschrijving in conventie, etc.), aangevuld door informatie van huisartsen.

Toch kan het zijn dat niet iedereen die prioritair gevaccineerd dient te worden met deze selectieprocedure ook effectief op de lijst belandt.

 Wat kan je zelf doen?

Vanaf 8 april is het mogelijk om via www.myhealthviewer.be zelf na te kijken of jij effectief op de lijst voor prioritaire vaccinatie staat en dus tijdig een uitnodiging zal krijgen. Ben je niet vertrouwd met My Health Viewer? Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe je kan checken of je op de lijst staat.

Sta je niet op de lijst?

Neem dan contact op met jouw huisarts. Jouw huisarts (indien hij met een Globaal Medisch Dossier (GMD) werkt) kan je alsnog toevoegen aan de lijst zodat je toch tijdig een uitnodiging voor vaccinatie krijgt. Opgelet: op dit moment kan enkel je huisarts je aan de lijst toevoegen, het heeft dus geen zin om je mucoarts te contacteren. Wens je meer info in verband met COVID-19 en COVID-19-vaccinatie specifiek bij muco, dan kan je contact nemen met jouw mucocentrum. Indien nodig kan jouw mucocentrum ook bij de huisarts motiveren waarom een prioritaire vaccinatie aangewezen is.

Familie, gezinsleden of partners van patiënten met muco komen niet in aanmerking voor prioritaire vaccinatie en dienen dus te wachten tot ze op basis van hun leeftijdscategorie opgeroepen worden voor vaccinatie. We raden wel aan dat alle gezinsleden die samen wonen bij iemand met CF ook allen gevaccineerd worden.

Momenteel wordt in België vanaf de leeftijd van 18 gevaccineerd. Er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar van vaccinatie bij kinderen. Het is best mogelijk dat deze aanbeveling over vaccinatie bij kinderen wordt herzien in de loop van de komende maanden op basis van bijkomende gegevens.