Kaftrio voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar stap dichterbij

Terwijl er sinds eind juli 2021 een terugbetalingsprocedure loopt voor Kaftrio voor mensen met muco ouder dan 12 jaar met minstens één F508del mutatie, heeft de fabrikant Vertex nu ook een dossier ingediend voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar met minstens één F508del mutatie.

Daarmee maakt de fabrikant gebruik van een aanpassing van de regelgeving die voortaan (sinds 1 januari 2022) toelaat dat een fabrikant een procedure voor terugbetaling kan indienen voor een nieuwe doelgroep terwijl er al een procedure loopt voor een andere doelgroep. Dat was niet mogelijk in het verleden. Vanuit de Mucovereniging staan we achter deze ontwikkeling omdat de terugbetaling van Kaftrio voor kinderen op deze manier sneller kan gebeuren. Hoe sneller de procedure start, hoe sneller een akkoord kan worden bereikt. De indiening van het dossier gebeurde op 14 februari 2022.

Opgelet: aan de lengte van de procedure zelf is niets gewijzigd. Die bestaat nog steeds uit 180 dagen met een maximale verlenging van 120 dagen voor de prijsonderhandelingen.

En voor alle duidelijkheid: de reeds lopende terugbetalingsprocedure voor mensen met muco vanaf 12 jaar met minstens één F508del mutatie wordt niet onderbroken door de indiening van het nieuwe dossier. Die procedure loopt gewoon verder en bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid in de fase van de prijsonderhandelingen.