De wereldwijde impact van de Covid-19-pandemie op mensen met muco

Tijdens de eerste Covid-19-golf in het voorjaar berichtten we al over de internationale monitoring van coronagevallen onder mensen met muco. Op 13 april waren er in totaal 40 gevallen bekend van mensen met muco die positief testten op het coronavirus in 8 landen (Australië, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk).

De situatie werd verder opgevolgd en aangevuld met gegevens uit 11 bijkomende landen: Argentinië, België, Brazilië, Chili, Duitsland, Italië, Rusland, Spanje, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland. Op 12 juni waren er in totaal 181 gevallen (hierin inbegrepen de 40 eerdere observaties) bekend van mensen met muco die positief testten op het coronavirus. Deze groep werd onderverdeeld in mensen die wel (32) of geen (149) transplantatie (long en/of lever) hadden ondergaan. In Europa is gemiddeld 6,1% van de mensen met muco getransplanteerd. Het aantal getransplanteerden in deze groep van mensen die positief testten voor het coronavirus, is echter 17,6%. Het lijkt er daarom op dat mensen die eerder een transplantatie ondergingen, vatbaarder zijn voor het coronavirus. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het moeten innemen van medicatie die het immuunsysteem onderdrukt om te voorkomen dat het getransplanteerde orgaan wordt afgestoten.

Bij de niet-getransplanteerde mensen met muco die positief testten met voor het coronavirus, werden volgende waarnemingen gedaan:

 • De gemiddelde leeftijd was 24 jaar maar varieerde van 0 tot 74 jaar
 • 82% had symptomen van Covid-19
 • 47% werd gehospitaliseerd
 • 4% werd op de dienst intensieve zorgen opgenomen
 • 23% had extra zuurstof nodig
 • 3% werd geïntubeerd

Dit waren de vaststellingen bij de getransplanteerde patiënten:

 • Gemiddeld 38 jaar oud (variërend van 9 tot 50 jaar)
 • 93% vertoonde Covid-19-symptomen
 • 74% moest worden opgenomen in het ziekenhuis
 • 25% kwam op de afdeling intensieve zorgen terecht
 • 52% had extra zuurstof nodig
 • 17% werd geïntubeerd

Hiermee is een voorgaande transplantatie een duidelijke risicofactor voor ziekenhuisopname en een ernstiger ziekteverloop. Andere risicofactoren waren:

 • Leeftijd
 • Mannelijk geslacht: in de groep getransplanteerde mensen met muco zaten dubbel zoveel mannen als vrouwen, waarvan 83% moesten worden opgenomen in het ziekenhuis tegenover 56% van de vrouwen
 • Mucoviscidose-gerelateerde diabetes
 • Lage éénsecondewaarde (FEV1): bij wie een FEV1 boven de 70% had, was er een beduidend lagere kans op ziekenhuisopname

In deze groep van 181 Covid-19-gevallen, stierven 7 mensen. 4 van hen hadden geen transplantatie ondergaan. Alle sterfgevallen hadden een FEV1 lager dan 70%. 1 persoon was jonger dan 18 en 2 waren ouder dan 40. 3 van de 4 mensen hadden mucoviscidose-gerelateerde diabetes. In de groep van de getransplanteerde mensen vielen 3 doden te betreuren.

Al bij al kunnen we concluderen dat de tol van Covid-19 bij mensen met muco meevalt, waarschijnlijk omdat mensen met muco over het algemeen vrij jong zijn en gewoon zijn om de strikte hygiënemaatregelen in hun dagelijkse leven toe te passen. Toch is een besmetting met het coronavirus voor bepaalde mensen met muco met risicofactoren (zie boven), niet onschuldig.

Het is jammer genoeg niet mogelijk om deze percentages te vergelijken met die bij de algemene bevolking, aangezien voor de tijdsspanne waarin de gegevens werden verzameld het aantal bevestigde Covid-19-gevallen in de algemene bevolking een ernstige onderschatting is van het werkelijke aantal.