Bemoedigende uitkomsten in internationale studie over COVID-19 en muco

Een nieuwe studie gebaseerd op internationale registerdata, geeft alvast bemoedigende resultaten voor de gezondheidsuitkomsten van mensen met muco die positief testten op het coronavirus. De gegevens afkomstig van 8 verschillende landen werden van naderbij gekeken (Australië, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk).

Op 13 april waren er in totaal 40 gevallen bekend van mensen met muco die positief testten op het coronavirus. De mediane leeftijd bedroeg 33 jaar en slechts één persoon was jonger dan 16 jaar. Intussen zouden 70% van deze mensen reeds genezen zijn en werden er geen sterfgevallen gemeld. 31 onder hen vertoonden reeds symptomen op het ogenblik dat ze getest werden. Het merendeel van de veertig personen (60%) had koorts. 13 personen kregen zuurstof toegediend en één patiënt had nood aan invasieve beademing. 11 personen hadden reeds een longtransplantatie in het verleden ondergaan.

Hoewel deze eerste resultaten dus bemoedigend zijn, benadrukken de onderzoekers dat het om een kleine groep patiënten gaat waardoor het trekken van conclusies moeilijk blijft. Ze raden iedereen dan ook aan om de diverse overheidsmaatregelen strikt te blijven opvolgen.

Het Belgische mucoregister bereid zich intussen ook voor om de nodige data over COVID-19 te verzamelen van onze zeven mucocentra. We houden jullie op de hoogte van zodra de eerste gegevens over ons land gecommuniceerd kunnen worden.