Algemene Vergadering

Omwille van het coronavirus dienden we onze Algemene vergadering ook in 2021 virtueel te laten doorgaan. De Algemene Vergadering vond plaats op zaterdag 27 maart.

Je kan het goedgekeurde verslag van de Algemene Vergadering via deze link raadplegen.

Hieronder kan je de agenda van de Algemene Vergadering nalezen:

  • Welkomstwoord van de voorzitter
  • Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering 5/09/2020 en van de nieuwe leden
  • Goedkeuring van de door de raad van bestuur aangeduide nieuwe bestuurders (vervangende mandaten)
  • Voorstelling en goedkeuring rekeningen en balans 1/1 tot 31/12/2020
  • Rapport van de revisor
  • Kwijting van de bestuurders
  • Voorstelling en goedkeuring budget 2021
  • Varia: wijziging van het adres van de sociale zetel van de Mucovereniging

Via de links hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering:

Omwille van privacyredenen kan de lijst met aanvragen voor nieuwe leden niet gepubliceerd. Deze kan worden ingekeken bij de Mucovereniging (Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel) van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 16u. Op aanvraag zal de lijst met aanvragen voor nieuwe leden mondeling worden meegedeeld tijdens de Algemene Vergadering zelf.