Algemene Vergadering van de Muco Vereniging: 22 april 2023

De Algemene Vergadering van de Mucovereniging vindt plaats op zaterdag 22 april om 9u30.

Bent u lid of kandidaat lid, dan bent u van harte welkom. Dit jaar zal het mogelijk zijn om de AV persoonlijk bij te wonen in onze nieuwe lokalen (Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel) of online. Twee dagen voor de Algemene Vergadering ontvang je per mail de link om online deel te nemen.

In beide gevallen dient u zich online in te schrijven vóór woensdag 19 april 2023.

Het aantal plaatsen in onze lokalen is beperkt tot 50 personen

Wij nodigen u uit om de agenda van de Algemene Vergadering hieronder te bekijken:

  • Verwelkoming door de voorzitter
  • Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 30/04/2022 en van de nieuwe effectieve leden
  • Presentatie en goedkeuring van de rekeningen en de balans per 31/12/2022
  • Verslag van de commissaris
  • Kwijting aan de bestuurders
  • Kwijting aan de commissaris
  • Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2023
  • Voorstelling en goedkeuring van de statutenwijzigingen
  • Varia
  • Afsluiting met een drankje en een bezoek aan onze kantoren

 

Inschrijven kan via dit formulier. Enkele dagen voor de Algemene Vergadering ontvang je per mail de link om online deel te nemen.

Om deel te nemen aan de Algemene Vergadering dien je geregistreerd te zijn als toegetreden of effectief lid. Ben je niet zeker of je al als lid bent geregistreerd? Stuur dan gerust een mailtje naar membership@muco.be.

Via de links hieronder kan je de relevante informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering raadplegen: