Acties in de strijd tegen muco: Nu belangrijker dan ooit!

Omwille van het coronavirus moesten onze actievoerders de voorbije maanden hun evenementen annuleren. Eind juni raakte ook nog eens bekend dat het concept van De Warmste Week dit jaar een andere vorm zal aannemen. De focus verschuift van het inzamelen van geld naar het rechtstreeks helpen van anderen. We wensen te benadrukken dat rechtstreekse hulp uiteraard bijzonder waardevol is. In deze moeilijke tijden hoopten we echter om tijdens de Warmste Week de broodnodige financiële middelen te kunnen vinden om onze werking te kunnen garanderen. Dat dit nu wegvalt, is voor de Mucovereniging dan ook een pijnlijke streep door de rekening.

Gelukkig is er in deze uitdagende tijden ook hoopvol nieuws. In het kader van de versoepeling van de maatregelen omtrent corona heeft de Nationale Veiligheidsraad samen met de minister-presidenten beslist om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw. Dit gebeurde op basis van het akkoord van de experts van de GEES.

Concreet houdt dit in dat naast de reeds doorgevoerde versoepelingen en regels die van kracht zijn, het onder andere weer mogelijk is om evenementen te laten plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden.

Zo zal er vanaf 1 juli voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte een online-tool beschikbaar zijn die als referentie zal dienen voor lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Ook zal er een capaciteitslimiet worden opgelegd van 200 personen binnen en 400 personen buiten. Daarnaast zal er een evaluatie gebeuren van de reeds bestaande protocollen in de eventsector. Deze protocollen kan je hier raadplegen.

In augustus wordt voorzien om deze limieten op te trekken naar 400 personen binnen en 800 buiten op voorwaarde dat de gezondheidssituatie positief evolueert.

Wij hopen dat deze versoepeling je opnieuw warm maakt om evenementen te organiseren ten voordele van de strijd tegen muco. Wij willen er alles aan doen om blijvende ondersteuning te bieden aan mensen met muco en hun families. En de rol van mensen die een solidariteitsactie opzetten hierin is niet weg te denken. We begrijpen dat de organisatie van een activiteit momenteel bijkomende uitdagingen met zich meebrengt maar we hopen dat de grote nood aan solidariteit je extra kan motiveren om in actie te schieten.

We rekenen op jou en kijken alvast met veel enthousiasme uit naar de komende acties!

Voor vragen of advies kan je steeds terecht bij Katrien via katrien@muco.be of 02 663 39 06.

Belangrijk!

Gezien de onzekerheid van de evolutie van het coronavirus zijn wijzigingen in versoepelingen en/of maatregelen steeds mogelijk. Daarom is het belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste aanpassingen en deze ook na te leven. Meer informatie kan je hier terugvinden.