Tegemoetkomingen therapie & zorg

Bij de Mucovereniging vinden we toegang tot o.a. zorg en huisvesting essentieel, daarom hebben we verschillende vormen van financiële tussenkomst op vlak van therapie en zorg voorzien. Bij elke vraag kijken we steeds naar het volledige plaatje en gaan we samen na of al jouw sociale rechten aangevraagd en toegekend zijn. En uiteraard verwijzen we je, indien aangewezen, door naar andere organisaties en diensten die je kunnen ondersteunen.

Voorwaarden

Om van onze financiële steun te kunnen gebruikmaken, dienen twee voorwaarden vervuld te zijn :

  1. Het gezin of de volwassene met muco moet over een hospitalisatieverzekering beschikken of bereid zijn een dergelijke verzekering af te sluiten. In uitzonderlijke gevallen kan de Mucovereniging beslissen om het eerste jaar van de aansluiting de verzekeringspremie te betalen.
  2. We verlenen enkel financiële steun voor diensten, aankopen of uitgaven die gebeuren met voorafgaandelijke goedkeuring van de Mucovereniging. Hieronder geven we een kort overzicht van de steun die we kunnen verlenen aan alle gezinnen en volwassenen met muco.

Sondevoeding

De Mucovereniging neemt alle kosten van sondevoeding op zich die ten laste blijven van de familie of volwassenen met muco.

Alvorens je sondevoeding kan bestellen, moet de diëtist(e) van jouw mucocentrum een aanvraag tot tussenkomst bij de Mucovereniging indienen. Eens deze aanvraag is goedgekeurd, kan je de sondevoeding bij ons bestellen via christelle@muco.be of 02 613 27 18. We werken samen met een firma die de sondevoeding bij jou aan huis levert, waarna de Mucovereniging de factuur aan deze firma betaalt en de terugbetaling bij het ziekenfonds regelt.
Er bestaat een vaste procedure om van deze steun gebruik te kunnen maken. De documenten met de info hieromtrent kunnen verkregen worden bij Ken (02/61 32 719 of ken@muco.be).

Longtransplantaties

Van zodra je op de transplantatielijst bent opgenomen (pretransplant), vergoedt de Mucovereniging alle medische kosten tot 6 maanden na de transplantatie. Na 6 maanden evalueren we of verdere financiële steun nodig is. In uitzonderlijke gevallen kan de Mucovereniging dan ook tussenkomen in de niet-medische kosten. Begin je binnenkort aan vooronderzoeken en maak je graag van deze steun gebruik? Contacteer ons gerust voor meer informatie via ken@muco.be of 02/61 32 719.

Dure geneesmiddelen

We betalen dure geneesmiddelen terug die je arts van het mucocentrum heeft voorgeschreven en waarvoor er geen terugbetaling bestaat. Gebruikmaken van deze tussenkomst kan enkel nadat de hospitalisatieverzekering bevraagd is. De tussenkomst gebeurt normaalgesproken na contactname door of via doorverwijzing van het mucocentrum.

BIPAP-therapie

We vergoeden de kosten van BiPAP-therapie in de mate dat je hospitalisatieverzekering dit niet doet.

In-vitrofertilisatie (IVF)

Bij in-vitrofertilisatie (IVF) komen we tussen voor een maximum van 2.500 euro per volwassene met muco en diens partner voor alle pogingen samen. Nadat IVF besproken werd met je mucocentrum bekijken we graag samen of jij en je partner voldoen aan de voorwaarden om van tussenkomst te kunnen genieten. Neem gerust contact op met Ken via ken@muco.be of 02/61 32 719.

Opvolging door een psycholoog of een psychiater

Wanneer er nood is aan meer ondersteuning door een psycholoog dan binnen het mucocentrum mogelijk is, kan de Mucovereniging voor deze begeleiding tussenkomen. Dit kan vor maximum €40 per sessie per week (na de eventuele tussenkomst van het ziekenfonds). Deze steun geldt zowel voor mensen met muco als hun partner of een ander familielid. Gebeurt de begeleiding door een psychiater, dan komen we tussen voor het remgeld, het bedrag dat ten laste van de persoon in kwestie blijft.

Dienstencheques en familiehulp

De Mucovereniging gelooft¬ sterk in empowerment van kinderen, jongeren en volwassenen met muco. Dienstencheques voor hulp in het huishouden en gezinshulp kunnen gezinnen en mensen met muco vaak beter in staat stellen om de verschillende aspecten van het leven te combineren. Hierbij denken we aan combinaties van medische verzorging, huishoudelijke taken, werk, studies of de zorg voor kinderen, …
De Mucovereniging kan op vraag van een gezin of volwassene met muco voor een beperkt aantal uren huishoudelijk werk tussenkomen indien dit noodzakelijk blijkt.

Verblijfskosten in/nabij het ziekenhuis

We vergoeden de verblijfskosten (rooming in-kosten) van zowel ouders van een kind met muco als van de ouder of partner van een volwassene met muco op de ziekenhuiskamer indien de hospitalisatieverzekering hierin niet (volledig) tussenkomt. Wanneer een verblijf op de ziekenhuiskamer niet mogelijk is, kunnen ook verblijfskosten buiten het ziekenhuis vergoed worden. Concreet bieden wij een tussenkomst bij kosten die verbonden zijn aan de overnachting(en) in het ziekenhuis of een hotel nabij het ziekenhuis op voorwaarde dat het mucocentrum het verblijf van familie noodzakelijk acht.

Tussenkomsten op maat

Weegt de financiële kost van muco te zwaar op je budget maar vind je in de hierboven omschreven tussenkomsten geen oplossing voor jouw zorgen? Ook dan kan de Mucovereniging hulp bieden. In een persoonlijk traject bekijken we de mogelijkheid tot steun op maat. We brengen dan samen jouw gezinssituatie en financiële draagkracht in kaart. Op basis hiervan beslissen we dan of we de steun die aan jouw behoeften tegemoet komt, kunnen toekennen. Hierbij concentreren we ons vooral op het waarborgen van de financiële toegankelijkheid tot mucozorg.

Laatste update: