Schooltoeslag

Naar school gaan kost geld. De schooltoeslag van de Vlaamse Overheid kan helpen om de kosten te dragen. Vanaf 1 januari 2019 valt dit onder het Groeipakket.

Schooltoeslag secundair onderwijs

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun, bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. Meestal kan de uitbetaler van je Groeipakket deze schooltoeslag automatisch berekenen en betalen. Je ontvangt dit bedrag tussen september en december. Heb je eind december toch geen schooltoeslag ontvangen en denk je dat je er recht hebt? Contacteer dan je zeker je uitbetaler.

Om recht te hebben op een schooltoelage moet je kind  ingeschreven zijn in een school die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. Een leerling in het secundair mag in het systeem ‘duaal leren’ of ‘leren en werken’ zitten. Er zijn dan lestijden in een erkende school of bij Syntra, gecombineerd met een deeltijdse stage of (betaalde) tewerkstelling in een bedrijf. De leeftijdsgrens voor een schooltoeslag is 22 jaar.

 

Het precieze bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

  • het type onderwijs dat je kind volgt
  • je gezinssituatie
  • het gezinsinkomen

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo’n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. Je kan dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

Meer informatie over de schooltoeslag vind je via deze website en deze website.

Laatste update: